Vesti
Društvo i ekonomija
ČOVEK POBEDIO BANKU Sud naložio da se oštećenom klijentu VRATI NOVAC
28.01.2016. 20:00
Izvor: Blic
ČOVEK POBEDIO BANKU Sud naložio da se oštećenom klijentu VRATI NOVAC
Beogradski sud osporio je nedavno u jednom slučaju praksu banaka da proviziju za obradu kredita naplaćuju u zavisnosti od visine pozajmice i naložio da se dužniku vrati novac koji je u te svrhe dao.
Korisnik kredita koji je tužio svoju banku Trećem osnovnom sudu u Beogradu zbog toga što mu je za obradu kredita naplatila 1.700 evra, dobio je krajem godine presudu kojom se banci nalaže da mu ovaj iznos vrati zbog, kako stoji u presudi, “neosnovanog bogaćenja banke”.
Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva“, kaže da je nerealno zaračunavanje troškova obrade kredita problem na koji dugo pokušavaju da ukažu i koji se kosi i sa zakonom.
- Ako jedan klijent podigne kredit od 10.000 evra, a drugi od 1.000 evra, banka će od obojice naplatiti jedan odsto provizije za obradu kredita, odnosno od prvog će naplatiti 100 evra, a od drugog 10 evra. Problem je što je sa obojicom banka obavila isti posao i prošla kroz isti postupak, pa bi i troškovi, ako ih uopšte ima, morali biti identični i ne bi smeli da zavise od visine kredita - kaže za “Blic“ Dejan Gavrilović iz Efektive.
Ova presuda otvara put svim korisnicima kredita koji su platili ovu proviziju, bili oni fizička ili pravna lica, da u sudskom postupku potražuju svoj novac nazad.
Gavrilović napominje da je ova npravda davno trebalo da bude ispravljena, jer je i članom 1065 Zakona o obligacionim odnosima predviđeno da banka korisniku stavlja na raspolaganje određeni iznos novca na koji naplaćuje kamatu.
- Dakle, kamata je jedina cena koju klijent plaća i u njoj moraju biti obračunati svi prateći troškovi, kao i zarada banke.
I još nešto. Kada banka odobri 10.000 evra kredita, a na ime provizije za obradu naplati 100 evra, ona na raspolaganje korisniku stavlja 9.900 evra, ali na ceo iznos od 10.000 evra obračunava i naplaćuje kamatu, te je tu dodatna šteta za klijenta - kaže Gavrilović.