Vesti
Politika
Sporazum potpisan, a Avramopulos poručuje za "Blic": Srbija ovo NE SME DA RADI
20.09.2018. 20:00
Izvor: Blic
Sporazum potpisan, a Avramopulos poručuje za "Blic": Srbija ovo NE SME DA RADI
Dimitris Avramopulos, komesar EU za migracije, danas je u Beogradu ispred EU potpisao sporazum o graničnoj saradnji sa Srbijom koji podrazumeva zajedničko kontrolisanje granica. Evropski komesar i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović parafirali su sporazum između Srbije i EU o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u borbi protiv ilegalnih migracija.

U poseti ste Beogradu da potpišete sporazum sa Srbijom o graničnoj saradnji. Možete li nam dodatno objasniti šta tačno znači ta saradnja i koji su ključni elementi sporazuma? Kakve su obaveze Srbije, a kakve na drugoj strani?
Danas smo parafirali statusni sporazum između EU i Srbije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu. To je još jedna prekretnica u našoj uspešnoj saradnji sa Srbijom po pitanju upravljanja granicama.

Ovaj sporazum će omogućiti angažovanje timova Evropske granične i obalske agencije u Srbiji i kontrolisanje granica na graničnim prelazima zajedno sa pripadnicima srpske granične policije. Realno, to će doprineti boljoj bezbednosti na spoljnim granicama EU i omogućiti bolje upravljanje ilegalnim migracijama.

Da li nov sporazum ima neke veze sa onim o kom se pričalo prošle godine kada je Srbija odbila da dâ diplomatski imunitet Fronteksovim operativcima? Ima li sličnih zahteva u novom sporazumu i ako ih ima, da li je Srbija ovoga puta pristala na njih? Da li ovaj sporazum ima nekih sličnosti sa sporazumom koji je Crna Gora potpisala pre dva meseca?
Današnji sporazum sa Srbijom sledi nakon parafiranja sličnih sporazuma sa Albanijom u februaru i Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom u julu. U toku su pregovori o zaključenju sporazuma sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Svi ti sporazumi se zasnivaju na istom osnovnom principu, uvek u dogovoru dveju strana i uz poštovanje specifičnog konteksta svake zemlje. Da budem jasan: ovi timovi će podržati, a ne preuzeti dužnosti i nadležnosti nacionalnih graničnih službi.

Razgovaraćete i o bezbednosti granica. Koje su glavne pretnje po Srbiju i EU?
Srbija je ključni partner za Evropsku uniju i saradnja u domenu bezbednosti je zaista neophodna, ne samo zbog bezbednosti granica već i šire. Upravo sada se vode pregovori o tome da što pre angažujemo oficira za vezu Evropola u Srbiji. Bliža saradnja sa Evropolom je presudna kako bismo mogli zajedno da rešavamo najrazličitije bezbednosne izazove, od krijumčarenja migranata preko visokotehnološkog i organizovanog kriminala do trgovine oružjem i terorizma. Moramo da unapredimo našu saradnju na suzbijanju terorizma i radikalizacije u Srbiji kao i sa svim partnerima sa Zapadnog Balkana. Trenutno se pripremamo za pokretanje Zajedničkog akcionog plana sa Zapadnim Balkanom o suzbijanju terorizma na predstojećem sastanku ministara pravde i unutrašnjih poslova u Tirani. Kada šire posmatramo migracione i bezbednosne izazove, važno je da nastavimo zajednički rad i pronalazimo zajednička rešenja, naročito u pogledu praćenja i razmene informacija, te će naredni zajednički ministarski sastanak u Tirani u oktobru predstavljati važan trenutak.

Kako Srbija izlazi na kraj sa migrantskom krizom? Čuli smo pohvale iz Evropske unije da je Srbija pokazala dobru volju poslednjih godina od početka krize. S druge strane, imali smo problema sa mađarskim i hrvatskim graničnim službama koje su vraćale imigrante sa svojih granica nazad u Srbiju. Mađarska je čak podigla žičanu ogradu na granici sa Srbijom i svedoci smo njihovog odbijanja da u punoj meri sarađuju u sporazumu između Turske i Nemačke. Kako to može da utiče na Srbiju? Obe zemlje su članice EU, te kako komentarišete takvo ponašanje i šta EU planira da uradi kako bi to sprečila?
Srbija je imala važnu ulogu u protekle tri godine i doprinosila zajedničkom, evropskom pristupu upravljanju migracijama i zaustavljanju ilegalnih kretanja duž zapadnobalkanske rute, i ja zaista želim da pohvalim Srbiju za to. Do sada sam imao odličnu saradnju sa vlastima u Srbiji. Kada je reč o migracijama i upravljanju granicama, najveći izazov je smanjiti neregularne migracije i krijumčarenje migranata. Znam da je Srbija ulagala velike napore, ali je potrebno učiniti više. Saradnja sa susednim zemljama je izuzetno važna, ne samo po pitanju upravljanja granicama već i po pitanju readmisije. Drugi važan element u smanjenju ilegalnih prelazaka granice jeste potreba daljeg usaglašavanja vizne politike Srbije sa politikom EU. Jako je važno da Srbija ne odobrava bezvizni režim trećim zemljama za koje se smatra da predstavljaju migracioni i bezbednosni rizik po sve nas. Evropska komisija će podneti izveštaj do kraja godine o trenutnoj situaciji i napretku svih zemalja u bezviznom režimu u tom pogledu, uključujući i Srbiju.