Vesti
Politika
Dačić: Srbija će sarađivati s mediteranskim partnerima na svim izazovima
26.10.2018. 20:00
Izvor: Blic
Dačić: Srbija će sarađivati s mediteranskim partnerima na svim izazovima
Razmere i složenost izazova sa kojima se suočava evro-mediteranski region su takvi da njihovom rešavanju nijedna država niti organizacija ne može da pristupi sama, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, na Mediteranskoj konferenciji OEBS-a, koja se održava u Malagi.
On je istakao da Srbija ostaje posvećena sprovođenju i jačanju saradnje sa mediteranskim partnerima, uključujući saradnju u okviru OEBS-a.
- Zajednički rad zato nema alternativu. I, ne samo to, rešavanje složenih izazova sa kojima se suočavamo može da ima uspeh samo ako udružimo snage i uspemo da delujemo u potpunosti poštujući osnovne vrednosti, principe i preuzete obaveze OEBS-a - rekao je Dačić.
On je ukazao da OEBS ima ulogu platforme za dijalog i saradnju u nizu oblasti i pruža pogodno mesto za razmenu najboljih praksi i izgradnju kapaciteta, kako bi se maksimalno iskoristile ekonomske koristi koje pružaju i obnovljivi i tradicionalni oblici energije, u isto vreme olakšavajući javno-privatna partnerstva i transfer stručnih znanja.
Prema njegovim rečima, pored toga što omogućava ekonomski razvoj, energetika je izvor emisije dve trećine gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i, kao takva, ključna za proces klimatskih promena.
Saradnja u obezbeđivanju snabdevanja energentima, tranzitu i ponudi i potražnji, kao i u oblasti korišćenja novih i obnovljivih izvora energije treba da ima za cilj izgradnju vizije o budućnosti održive energije u 21. veku, u regionu Mediterana i šire.
- Gotovo da ne postoji oblast u kojoj je nedeljivost evro-mediteranske bezbednosti značajnija od oblasti energetike i u kojoj se više doprinosi stabilnosti država, prosperitetu nacionalnih ekonomija i dobrobiti društava. Razvoj čistih tehnologija ili tehnologija obnovljive energije može da otvori ekonomske mogućnosti i za zemlje sa značajnim konvencionalnim izvorima energije i za one koje njima ne raspolažu, tako što će im ponuditi alternativne načine za osnaživanje njihovih ekonomija i generisanje radnih mesta za njihove građane. Obnovljiva energija danas predstavlja ključno rešenje za izazove snabdevanja energentima, bezbednosti i klimatskih promena - istakao je Dačić.
On je rekao da višedecenijsko partnerstvo OEBS-a na Mediteranu, koje je tradicionalno usmereno na ciljeve mira, stabilnosti i prosperiteta, može mnogo da dobije kroz unapređeni dijalog posvećen energetici i saradnji u oblasti životne sredine.
- Održivi i pouzdani izvori energije po pristupačnim cenama su preduslov za ekonomski prosperitet i mir i bezbednost širom zemalja OEBS-a i Mediteranskog partnerstva. Konstatujemo sa uvažavanjem da je Mediteranska konferencija u 2018. godini, a posebno njen politički segment na visokom nivou, fokusirana na iznalaženje načina kako da se energetika upotrebi kao poluga za unapređenje rasta i međunarodne saradnje u mediteranskom regionu. Iz tog razloga, ova Mediteranska konferencija ima dobar potencijal za intenziviranje saradnje OEBS-a i regiona Mediterana - rekao je Dačić.
Prema njegovim rečima, ovaj značajan skup pružiće priliku za razmenu mišljenja o pitanjima koja su izrazito visoko na agendi sa obe strane Mediterana.
Bezbednost u Evropi blisko je povezana sa bezbednošću na Mediteranu u celini, a pitanja ekonomije, energetike i životne sredine sve su važniji činioci u jednačini evro-mediteranske bezbednosti.
- OEBS predstavlja forum za dijalog i diskusiju država učesnica, kao i naših partnera, koji pruža mehanizam i platformu za smirivanje tenzija, ispravljanje pogrešnih percepcija i promovisanje kulture tolerancije širom prostora OEBS-a i van njega. U Helsinškom dekalogu prepoznat je značaj mediteranske dimenzije i njena relevantnost za evropsku bezbednost i stabilnost - rekao je Dačić.
On je oceno da je ta spona posebno očita u aktuelnim vremenima izazova, kada sve veća međuzavisnost naših regiona ponovo dolazi do izražaja usled složenih tenzija i konflikata.
- Na osnovu postojećih odluka i deklaracija u okviru ekonomsko-ekološke dimenzije OEBS-a, naša Organizacija je u dobroj poziciji da pruži doprinos saradnji u oblasti energetike i životne sredine i da upotpuni napore drugih međunarodnih organizacija - napomenuo je Dačić.