Vesti
Politika
Novi funkcioneri imaju rok od 30 dana da prijave imovinu i prihode
06.11.2020. 20:00
Izvor: Politika
Novi funkcioneri imaju rok od 30 dana da prijave imovinu i prihode
Članovi Vlade Srbije koji su preuzeli ministarske funkcije u roku od 30 dana moraju da podnesu Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) izveštaje o svojoj imovini i prihodima, imovini i prihodima supružnika ili vanbračnog partnera, kao i maloletne dece ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu. Oni članovi vlade koji su zadržali iste resore, ili su dobili nove, ne podnose ponovo izveštaj, ako nema promene podataka iz prethodnog izveštaja, ali su dužni da o tome obaveste ASK, takođe u roku od 30 dana. To je jedna od novina u Zakonu o sprečavanju korupcije, čija je primena počela 1. septembra, a kojim je zamenjen Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ova odredba se odnosi na sve javne funkcionere koji su odmah po prestanku javne funkcije ponovo izabrani, postavljeni ili imenovani, a njome se rasterećuju nadležne službe antikorupcijske agencije. Aktivnih javnih funkcionera u Srbiji je trenutno oko 30.000, ali taj broj se stalno menja. Novina je i rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda kada su bitno promenjeni – izveštaj se podnosi prema stanju na dan 31. decembra prethodne godine, a najkasnije do isteka roka za podnošenje godišnje poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana. „To je, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, 15. maj. Dakle, javni funkcioneri koji su imali bitne promene u toku 2020. godine biće dužni da podnesu vanredne izveštaje najkasnije do 15. maja 2021. godine”, istakla je Jadranka Pavličić, viši savetnik u Odseku za poslove provere imovine u ASK, na jučerašnjem skupu u agenciji o najvažnijim novinama koje donosi Zakon o sprečavanju korupcije. Bitna promena postoji kada su uvećani ili umanjeni imovina ili prihodi koji, prema prethodnom izveštaju, prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Srbiji ili kad je promenjena struktura imovine (ako je, na primer, jedan automobil prodat, a kupljen drugi, to mora da se prijavi, bez obzira na razliku u ceni). U novom zakonu precizno je navedeno i da se podaci odnose na imovinu i u zemlji i u inostranstvu, dodaje Pavličićeva.