Vesti
Društvo i ekonomija
Beogradske elektrane predložile 13 preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije
06.09.2022. 20:00
Izvor: Danas
Beogradske elektrane predložile 13 preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije
Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane predložilo je danas 13 preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije, među kojima je i predlog da se razmotri pomeranje početka i kraja grejne sezone, „saglasno kriznim uslovima“.
Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane predložilo je danas 13 preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije, među kojima je i predlog da se razmotri pomeranje početka i kraja grejne sezone, „saglasno kriznim uslovima“.
Beogradske elektrane rade i radiće sve kako bi bile obezbeđene dovoljne količine energenata za proizvodnju toplotne energije za građane i privredu Beograda, istakao je u pisanoj izjavi direktor Beoelektrana Rade Basta.
On je dodao da su predlozi za štednju upućeni Gradu Beogradu na saglasnost.
Kada je reč o konkretnim merama, Beolelektrane su na spisak stavile da treba „razmotriti pomeranje početka i kraja grejne sezone saglasno kriznim uslovima“.
Smatraju i da treba obezbediti stabilno snabdevanje toplana energentima uključujući i mazut.
„Sa velikim potrošačima preispitati režim isporuke toplotne energije tako da bude prilagođen kriterijumu minimalne potrošnje energenata, a treba preispitati i uslove isporuke potrošnje tople vode domaćinstvima“, stoji u predlozima Beoelektrana.
Ukazali su da se uštede mogu ostvariti i povećanjem efikasnosti konverzije energenata u toplotu pojačanim održavanjem opreme kao i smanjenjem gubitaka toplotne energije i hemijski pripremljene vode pojačanim inspekcijskim nadzorom distributivne mreže.
Predlažu i uvođenje kvantitatavno – kvalitativne regulacije na izvorima i u podstanicama uz kontrolu protoka i temperature radnog medijuma, kao i korišćenje frekventno regulisanih pumpi na toplotnim izvorima i predajnim stanicama radi uštede električne energije.
„Ostvariti saradnju sa potrošačima radi informisanja o mogućostima smanjenja potrošnje i gubitaka toplotne energije, u samom preduzeću ograničiti potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila i isključiti dekorativnu i drugu nefunkcionalnu rasvetu, zameniti neefikasne svetiljke led svetiljkama gde je moguće, i obavezati zaposlene da isključuju osvetljenje, računare i štampače na kraju radnog vremena“, navode Beoelektrane na spisku predloga za štednju.