Vesti
Društvo i ekonomija
Smanjena tražnja stanovništva za kreditima
01.03.2023. 20:00
Izvor: Politika
Smanjena tražnja stanovništva za kreditima
Tražnja stanovništva za kreditima smanjena tokom poslednjeg kvartala 2022. godine na šta je uticao rast cena nekretnina i tržište rada, a nastavak istih tendencija očekuje se i u prvom kvartalu ove godine.
To je pokazao Izveštaj o rezultatima januarske ankete o kreditnoj aktivnosti banka, koji je objavila NBS, u kom se navodi i se da su banke potvrdile da su u četvrtom kvartalu 2022. godine nastavile s pooštravanjem standarda po kojima su odobravale kredite privredi.
Ističe se da je mera tog pooštravanja bila manja od očekivane u prethodnoj anketi banaka. „Pooštravanje se u nešto većoj meri odnosilo na devizno indeksirane kredite i, posmatrano prema veličini preduzeća, u većoj meri je bilo zastupljeno kod velikih preduzeća u poređenju s malim i srednjim”, navodi se u rezimeu Izveštaja.
Banke su navele da dalje blago zaoštravanje standarda očekuju i za prvi kvartal ove godine. Ocena banaka je da je privreda povećala tražnju za kreditima tokom poslednjeg kvartala 2022. godine, i to za deviznim odnosno devizno indeksiranim kreditima, kao i kratkoročnim dinarskim, navodi se u Izveštaju.
„Finansiranje obrtnih sredstava i restrukturiranje postojećih obaveza prepoznati su kao faktori rasta tražnje privrede za kreditima”, navodi NBS. Banke očekuju dalji rast tražnje privrede za kreditima prvm tromesečju 2023. godine.
Dodaje se i da su banke su u poslednjem kvartalu nastavile i s pooštravanjem standarda stanovništvu. „Pooštravanje se prvenstveno odnosilo na dinarske gotovinske kredite (i kredite za refinansiranje) i devizno indeksirane stambene kredite”, navodi NBS i dodaje da banke umereno pooštravanje kreditnih standarda stanovništvu očekuju i tokom prvog kvartala 2023. godine.
U anketi je učestvovalo 20 banaka u čijim je rukama preko 99 posto bilansne sume bankarskog sektora, prenosi Tanjug.