Vesti
Svet
Ki­na ša­lje astro­na­u­te na sve­mir­sku sta­ni­cu
26.10.2023. 20:00
Izvor: Politika
Ki­na ša­lje astro­na­u­te na sve­mir­sku sta­ni­cu
Sve­mir­ski brod „Šen­džou 17” s po­sa­dom bi­će da­nas lan­si­ran iz cen­tra za lan­si­ra­nje sa­te­li­ta „Đi­u­ću­an” na se­ve­ro­za­pa­du Ki­ne. Po­sa­du sve­mir­skog bro­da či­ni­će tri astro­na­u­ta – Tang Hong­bo, Tang Šeng­đie i Đi­ang Sin­lin, pre­no­si Be­ta. Na­kon ula­ska u or­bi­tu „Šen­džou 17” će iz­vr­ši­ti pri­sta­ja­nje sa sve­mir­skom sta­ni­com „Tjan­he”. Ova po­sa­da tre­ba­lo bi da se vra­ti na me­sto sle­ta­nja na se­ve­ru Ki­ne u apri­lu.