Vesti
Društvo i ekonomija
Predsednik Matice srpske: Zakonom o rodnoj ravnopravnosti uvode se kaznene mere kojima treba da bude sproveden jedan oblik pravnog nasilja
16.01.2024. 20:00
Izvor: Danas
Predsednik Matice srpske: Zakonom o rodnoj ravnopravnosti uvode se kaznene mere kojima treba da bude sproveden jedan oblik pravnog nasilja
Predsednik Matice srpske Dragan Stanić izjavio je danas da se Zakonom o rodnoj ravnopravnosti „uvode kaznene mere kojima treba da bude sproveden jedan oblik pravnog nasilja“.
„To treba da bude državno nasilje nad onim ko ne može svojim bićem da prihvati ono što je propisani način izražavanja, a taj način izražavanja i najbolji lingvisti i oni koji su posvećeni pitanju jezika i izražajnosti ocenjuju da je nakaradan i neprihvatljiv“, rekao je Stanić na naučnom skupu „Srpski identitet, srpski jezik i Zakon o rodnoj ravnopravnosti“, u Narodnoj biblioteci Srbije.
On je istakao da protiv toga moraju da se izbore.
Stanić je rekao da „niko nijednog trenutka nije postavio pitanje emancipacije žena, posebnog odnosa
prema pravima žena“.
„To treba da bude briga svih nas i deo zakonskih rešenja, ali i široke društvene akcije u kojoj ćemo stalno povećavati našu senzibilnost za ova i ovakva pitanja. Sada nije reč o tome, već o tome da se sprovodi jedan oblik nasilja koji je deo grupacije ljudi sa izvesnim ideološkim opredeljem“, rekao je on, ali nije naveo koja je grupacija u pitanju.
On je istakao da ta grupacija stvara grupe za pritiske na javno mnjenje da se „takva nakaradna zakonska rešenja donesu“ i da od ove godine počne sistemsko sprovođenje takvih rešenja sa sankcijama.
Stanić je rekao da bi trebalo da nastojimo, da boreći se za određene promene, tražeći oblike diskontinuiteta u odnosu na tradicionalne obrasce, očuvamo porodicu.
Predsednika Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU Sreto Tanasić rekao je da Zakon o rodnoj ravnopravnosti „ne predstavlja samo nasilje i inžinjering nad srpskim standardnim jezikom, već je on na mnogim ravnima poguban“.
„To je zakon koji pod plaštom zaštite ravnopravnosti ozakonjuje diskriminaciju manjine nad većinom oba pola i u 21. veku ozakonjuje jezički inžinjering sa pozicija jedne radikalne ideologije kakav nije
poznat u istoriji nauke o jeziku, koji ozakonjuje zabranu slobode mišljenja, slobodnog korišćenja
sredstava srpskog jezika“, rekao je Tanasić.
On je rekao da „srpski jezik nije diskriminatoran prema bilo kojim osobama, pa ni osobama ženskog pola“.