Vesti
Društvo i ekonomija
Deficit budžeta Srbije za prva četiri meseca 29,5 milijardi dinara
04.06.2024. 20:00
Izvor: Danas
Deficit budžeta Srbije za prva četiri meseca 29,5 milijardi dinara
U Srbiji je u prva četiri meseca ove godine ostvaren deficit republičkog budžeta u iznosu od 29,5 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 41,4 milijarde dinara, s obzirom da je planiran deficit u iznosu od 70,9 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.
Prihodi su ostvareni u iznosu od 668,8 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 698,3 milijarde dinara.
U aprilu je ostvaren deficit u iznosu od 9,8 milijardi dinara.
Tokom aprila naplaćeni su prihodi u iznosu od 185,3 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 164,9 milijardi dinara.Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 92,2 miljarde dinara i akciza u iznosu od 31,8 milijardi dinara.
Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 19,8 milijardi dinara, a priliv donacija u aprilu iznosio je 0,5 milijardi dinara.
Rashodi su izvršeni u iznosu od 195,1 milijardu dinara.Rashodi za zaposlene, u aprilu, su iznosili 39,7 milijardi dinara, kapitalni izdaci 36,8 milijardi dinara, transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 27,2 milijarde dinara, a isplata subvencija 30,1 milijardu dinara.
Na nivou sektora države u prva četiri meseca je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 24,1 milijardu dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 49,8 milijardi dinara.