Vesti
Politika
Pregovori sa kriminalcima
30.10.2006. 15:00
Izvor: Politika
Psiholozi u MUP-u Srbije
Hrvatski državljani Robert Matanić i Tomislav Marjanović, zbog svojih kriminalnih poduhvata dobro poznati Interpolu, na proputovanju iz Bugarske zadržali su se u Negotinu. Odseli su u hotelu „Ineks Krajina”, ali njihov dolazak bio je sumnjiv lokalnoj policiji. Posle obavljenih provera, ispostavilo se da je Matanić mogući višestruki ubica iz „hrvatskog klana” koji je delovao u Bugarskoj. Kada je policija došla na vrata njihove sobe Marjanović se dobrovoljno predao, dok se Matanić zabarakadirao. Policija je ovog opasnog kriminalca, preko njegovog prijatelja, pozivala da se preda, ali je ovaj to odbio. Načelnik OUP-a Negotin lično je razgovarao sa Matanićem, pri čemu je uspeo da ga ubedi da preda deo arsenala koji su uneli u sobu, ali ne i da izađe sa podignutim rukama.

U međuvremenu, rukovodioci kriminalističke policije angažuju Pregovarački tim MUP-a, ali i specijalce iz Protivterorističke jedinice (PTJ) MUP-a Srbije. Oni neopaženo ulaze u hotel „Ineks Krajina” i zaposedaju recepciju i telefonsku centralu, koja je poslužila kao pregovaračka ćelija.

Razgovori sa otmičarima

Već posle 15 minuta pregovora Matanić je pristao da razgovara o izlasku iz sobe, ali je implicitno tražio garancije za svoju bezbednost, preteći da će, ako primeti nešto sumnjivo, ubiti koga stigne i sebe. Pregovarač se dogovorio o redosledu radnji za predaju, svodeći na minimum rizik po policajce. Tokom pregovora utvrđeno je da Matanić ne može da dođe do vrata sobe, a da pre toga ne ostavi telefon. Upravo zato sa njim je dogovoreno da izbaci oružje iz sobe, a zatim da se javi telefonom, posle čega će specijalci pokupiti oružje i sačekati ga da izađe iz sobe. Tako je i bilo, posle čega je Matanić uhapšen i sproveden u pritvor.

Ova prošlogodišnja akcija je jedna od najboljih potvrda razloga za postojanje Pregovaračkog tima MUP-a Srbije. U policiji se odnedavno posebna pažnja posvećuje kriminalističkoj psihologiji. Metode ove nauke našle su praktičnu primenu na zadacima pregovaranja, poligrafskog ispitivanja i izrade psiholoških profila izvršilaca krivičnih dela.

– U savremenim policijama tendencija je da se u svim konfliktnim situacijama, u kojima je moguće ostvariti kontakt sa počiniocima krivičnih dela, pregovara pre upotrebe drugih policijskih mera. Preduslov za efikasno sprovođenje pregovora je postojanje posebno obučenih policajaca, pregovaračkog tima – kaže Dragan Mijović, rukovodilac Grupe za kriminalističku psihologiju i poligrafsko ispitivanje Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije.

Prednost tima u odnosu na pojedinca je u tome što je prenos informacija pouzdaniji, razumevanje situacije je potpunije a ostvareni kontakti dublji i intenzivniji. Praksa je pokazala da je pregovaračka grupa efikasnija kada treba doneti teške odluke ili su neophodni specifično znanje i veliko iskustvo.

– Pregovarački tim se najčešće angažuje u teškim slučajevima nasilnog kriminala, kao što su otmice pojedinaca ili aviona, talačke situacije i ucene sa teškim i ozbiljnim pretnjama. Osim toga, koristi se i u rešavanju konfliktnih situacija – uličnih demonstracija, pretnji samoubistvom ili opasnih situacija prilikom porodičnih svađa – objašnjava Mijović.

Serijski zločini

Prioritet pregovarača su zaštita života i zdravlja kolega policajaca, žrtava nasilja, građana koji se zateknu u blizini, pa i izvršilaca koji su izazvali kriznu situaciju. Sledeći cilj je stvaranje uslova za njihovo hapšenje i zaštita imovine. Osnovno načelo tima je potpuno pridržavanje zakona, odnosno odbijanje bilo kakvih ustupaka vezanih za ovu temu.

– Kriminalistički psiholozi rade i na izradi psihološkog profila izvršilaca krivičnih dela. U Srbiji, na sreću, nema potrebe za „profajlerima”, poput onih u SAD koji rade na izvršiocima serijskih ubistava. Ipak, taj pristup može se iskoristiti prilikom identifikacije serijskih silovatelja ili za rasvetljavanje nekih drugih krivičnih dela poput podmetanja požara – kaže Mijović.

Krajem prošle godine anonimni muškarac telefonom je obavestio aerodrom „Nikola Tesla” da će teroristi dići u vazduh nekoliko aviona „Jat ervejza”. Aktivirani su specijalci PTJ-a, ali je psiholog na osnovu analize sadržaja razgovora procenio da je reč o duševno oboleloj osobi. I bio je u pravu.

Psiholozi prave profil ličnosti na osnovu podataka vezanih za sam zločin (način, vreme, mesto, sredstvo izvršenja...) i za oštećenog (pol, uzrast, obrazovanje, socijalno poreklo...). Na osnovu tih informacija rekonstruiše se tok krivičnih dela i izvode zaključci o motivima, osobinama ličnosti, inteligenciji, navikama, socijalnom poreklu, obrazovanju, polu, starosti, mestu stanovanja i drugim karakteristikama izvršioca.

– Teorijska osnova izrade profila ličnosti je u činjenici da su zločin i izvršilac na specifičan način međusobno povezani, oni ukazuju jedno na drugo na direktan ili indirektan način, pri čemu je izvršilac nužno ostavio svoj lični pečat koji može dovesti do njega – objašnjava Mijović.

Psihološki profil ličnosti je manje ili više tačna predstava jednog, još nepoznatog, izvršioca koga pomoću profila treba identifikovati. Značaj ovih podataka je u tome što sužavaju obim istrage na što manji krug osumnjičenih.