Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Ekrani i komponente direktno iz printera
03.02.2009. 12:00
Izvor: Nezavisne novine
Ekrani i komponente direktno iz printera
Istraživači iz firme Polyera i BASF uspjeli su razviti novi tip poluprovodničke tinte koja je sposobna nositi i negativne naboje. Naime, do sada su brojne firme razvile poluprovodbičku tintu prikladnu za izradu savitljivih ekrana i drugih poluprovodničkih komponenti koja je bila sposobna nositi samo pozitivne naboje.
Razvojem negativne tinte omogućena je praktična proizvodnja elektronskih sklopova s obzirom na to da je moguće kombinovati pozitivno i negativno nabijene komponente koje su nužne za osnovne poluprovodničke elemente poput tranzistora.
Poluprovodnička tinta može biti "ispisana" na različite vrste materijala, poput savitljive plastike ili papira, uz pomoć modifikovanih ink-jet pisača, omogućujući vrlo jeftinu izradu raznih elektronskih sklopova, poput naljepnica s RFID oznakama i savitljivih ekrana.
Predstavnici Polyerae i BASF-a istakli su kako je razvoj "negativne" poluprovodničke tinte bio vrlo sličan istraživanjima farmaceutskih kompanija u razvoju novih tipova lijekova. Naime, najvažnije je bilo pronaći molekul odgovarajućih poluprovodničkih svojstava i karakteristika prikladnih za ispis u obliku tinte kojoj "nedostaju" elektroni, odnosno koja je dobar nosilac negativnih naboja.
Takođe se ističe kako bi negativna poluprovodnička tinta trebalo da bude relativno jeftina za proizvodnju, a na tržištu bi trebalo da se pojavi pod marketinškim imenom ActivInk. Konkretne informacije o cijeni i dostupnosti tinte nisu objavljene.