Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Windows Vista Contacts Mapa
12.03.2009. 12:00
Izvor: Dnevni avaz
Windows Vista Contacts Mapa
Vista u mapu Contacts pohranjuje kontakte kao zasebne datoteke koje koriste novi format Contact File (.contact)...
Vistin alat za rad sa kontaktima zove se Windows Contacts. U prethodnim verzijama Windows-a, podaci o kontaktima pohranjivli su se u Adress Book-u kojeg je zapravo činila jedna .wab datoteka. Ako bi se ta datoteka oštetila, izgubili biste sve kontakte.
Vista je znatno smanjila rizik upotrebom podmape Contacts koja se nalazi u glavnoj mapi korisničkog računa. Vista u mapu Contacts pohranjuje kontakte kao zasebne datoteke koje koriste novi format Contact File (.contact).
Mapa Contacts nudi veliku fleksibilnost u radu sa informacijama o vašim saradnicima, mušterijama, prijateljima itd. U nju možete pohraniti uobičajne informacije kao što su brojevi telefona i adrese, ali tridesetak dostupnih predefinisanih polja omogućavaju evidentiranje raznih informacija o osobama koje poznajete.
I ne samo to, mapa Contacts pojednostavljuje obavljanje mnogih zadataka. Na primjer, ako želite poslati e-mail poruku nekom iz mape Contacts, ne morate najprije pokrenuti Windows Mail, a zatim napisati e-mail poruku i navesti e-mail adresu primaoca - sve te radnje možete obaviti istodobno tako da e-mail pošaljete direktno iz mape Contacts.
Ako trebate kreirati mnogo kontakata, dodavanje jednog po jednog predstavlja mukotrpan posao. Ako su podaci o kontaktima u odgovarajućem formatu Vista omogućava njihov uvoz. Podržana su četiri uobičajna formata kontakta i to: CSV (Format Comma Separated Values), LDIF (Lightweight Directory Access Protocol - Data Interchange), vCARD (.vsc datoteka) i WAB (Windows Address Book).