Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Windows: Objavljena probna verzija Safari 4
17.03.2009. 12:00
Izvor: Superbosna
Windows: Objavljena probna verzija Safari 4
Apple je objavio probnu verziju sljedeće generacije svog Web čitača Safari 4, za računare koji koriste operativne sisteme Windows i Mac OS X.
Prema navodima kompanije, Safari 4 ima nekoliko novih funkcija i radi mnogo brže. Pored toga, verzija za Windows ima novi izgled za koji Apple kaže „da se uklapa u izgled drugih aplikacija za Windows XP i Windows Vistu".
Apple tvrdi da osnovno programsko okruženje Safarija 4, nazvano Nitro, izvršava JavaScript 4.2 četiri puta brže od Safarija 3, do 30 puta brže od Internet Explorera 7 i tri puta brže od Firefoxa 3. Osim toga, Nitro omogućava da Safari 4 učitava HTML strane tri puta brže od IE 7.
Top Sites - daje vizuelni pregled najčešće posjećivanih strana; • Full History Search - služi da se pretraže naslovi, Web adrese i kompletni tekstovi nedavno pregledanih strana; • Cover Flow - omogućava da se jednostavno prođe kroz Web historiju ili obilježivače i • Tabs on Top - olakšava prebiranje po otvorenim stranama s jezičcima.
Strana koja prikazuje najposjećivanija mjesta može se konfigurisati kao početna strana ili kao strana koja se vidi kad god se otvori nova strana s jezičkom. Chrome ima sličnu funkciju, ali Apple ju je učinio privlačnijom zahvaljujući 3D prikazu strana i mogućnosti njihovog aranžiranja po uzoru na iPhone. Strane koje su ažurirane poslije posljednje posjete označene su plavom zvijezdom u uglu.
Polje Smart Search u Safariju 4 je sada integrisano sa funkcijom Google Suggest i čim počnete da unosite termin za pretraživanje polje sugeriše šta ćete tražiti na osnovu prethodnih pretraga. Ovo znači da više nisu potrebni dodaci kao što je Inquisitor, da bi se dobila ova funkcionalnost. Na sličan način polje Smart Address će ponuditi adrese Web strana na osnovu historije pretraživanja i označenih strana.