Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Internet ima milijardu korisnika
19.03.2009. 12:00
Izvor: Nezavisne novine
Internet ima milijardu korisnika
Stranice TechPulse360 objavile su zanimljivu analizu ukupnog broja korisnika Interneta.
Prema njihovim podacima, ukupni broj korisnika Interneta starijih od 15 godina je u decembru upravo prošao broj od jedne milijarde.
Najviše korisnika Interneta dolazi iz Azijsko-pacifičke regije, čak 41 odsto, a slijede evropski korisnici sa 28 odsto udjela.
Sjeverna Amerika ima 185 miliona korisnika (18 odsto), a Južna Amerika oko sedam odsto korisnika.
Naravno, najveća pojedinačna zemlja s najviše korisnika je Kina (18 odsto ukupnog svjetskog broja), a slijedi SAD sa 16 odsto udjela.
Direktor ComScorea Magid Abraham prognozira ubrzo dostizanje i dvije milijarde, dok će dostizanje tri milijarde Internet korisnika biti još brže. Očekivano, najposjećenija stranica u decembru je Google (778 miliona posjeta), a slijede Microsoft (648 miliona) i Yahoo sa 563 miliona.