Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
EVO PC alternativa tradicionalnim računarima
24.03.2009. 12:00
Izvor: Nezavisne novine
EVO PC alternativa tradicionalnim računarima
EVO PC predstavlja lični kompjuterski sistem koji predstavlja alternativu tradicionalnim računarima i donosi tehnologiju Thin Client Computing na polje ličnih računara. On se sastoji od dva dijela - bazni terminal ili EVO Client i servisni terminal, odnosno EVO Server. Sve računarske operacije se obavljaju na EVO Serveru, a EVO Client prima video-signal i šalje informaciju nazad prema serveru.
Korisnici bi koristili ovaj inovativni sistem tako što bi plaćali mjesečnu pretplatu za pristup serveru, a u svom posjedu bi imali samo Client terminal. Client terminal sadrži PC Motherboard s procesorom koji troši malo struje, RAM-om, wireless cardom i posebnim kružnim konektorom preko kojeg se spaja na EVO mrežu. Client terminal mora stalno biti umetnut u baznu stanicu preko koje dobija napajanje i vezu sa serverom. Ova bazna stanica još posjeduje Ethernet, HDMI i USB utore za povezivanje s različitim eksternim uređajima, kao što su Internet radio, prenosive stanice za vremensku prognozu, DVR i ostalo. Takođe, korisnici mogu postaviti nekoliko stanica da bi Client mogao da se koristi u čitavoj kući. EVO PC sistem je u potpunosti okrenut novim inicijativama za očuvanje okoline. EVO Client je za gotovo 90 odsto manji od standardnih računara i ima 96 odsto manju masu, zbog čega je potrebno mnogo manje materijala za njegovu izgradnju. Dok prosječni računari troše 70 - 150 vati struje, Client zahtijeva samo 6,6 vati što je ekvivalentno potrošnji lampica na božićnjem drvetu. Takođe, bazna stanica ima sopstveno napajanje čime su spriječeni ispadi u napajanju električnom strujom.
Pored svega, EVO PC mijenja sistem dosadašnjeg rada s ličnim računarima. On usmjerava korisnike na tzv. Service Business Model, u kojem plaćaju mjesečno korištenje EVO mreže slično kao i kablovsku televiziju i ne moraju brinuti o smještaju velikih računarskih kutija i provlačenju kablova, kao što je slučaj sa sadašnjim računarima. Takođe, ne moramo više kupovati bolje računare jer se sva poboljšanja obavljaju na EVO Serveru, tako da stalno imate veoma moderan računar. Ovo isto vrijedi za softverska rješenja, kao što su Firewall, Antivirus i Backup, koji se obnavljaju na samom serveru.