Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Koogle - samo za vjerski osviještene Jevreje
16.06.2009. 12:00
Izvor: Sarajevo - X
Koogle - samo za vjerski osviještene Jevreje
Ortodoksni Židovi razvili su novu, 'košer' verziju Googlea, nazvanu Koogle, specijalno napravljenu na hebrejskom jeziku. Cilj Kooglea je da filtrira i blokira sav 'zabranjeni' materijal na internetu.
Koogle, novi jevrejski pretraživač i website u jednom napravljen je prvenstveno zbog strogih vjerskih pravila judaizma koja zabranjuju pregledanje seksualno eksplicitnih materijala i drugih nedozvoljenih stvari kakvima je internet preplavljen.
Ovaj projekat naišao je na odobravanje vjerskih poglavara jevrejske zajednice koji smatraju da internet treba služiti samo potrebama od 'vitalnog interesa', a ne za zabavu ili još gore, pornografiju.
Autor Kooglea, Yossi Altman izjavio je da je riječ Koogle dobio spajanjem riječi kugel (tradicionalni židovski puding) i riječi Google, u čast najpoznatijeg internetskog pretraživača.
Ono što je interesantno jeste da Koogle subotom neće 'raditi' jer je sabat (subota) tradicionalni židovski dan za odmaranje.
'Ukoliko subotom budete htjeli nešto naručiti ili kupiti preko Kooglea, bićete banovani na jedan dan, jer je poznato da Jevreji ne smiju subotom vršiti nikakve poslove, pa čak ni preko interneta', dodao je Altman.