Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Wacomvision, računar za dizajnere
07.07.2009. 12:00
Izvor: Nezavisne novine
Wacomvision, računar za dizajnere
Wacomvision predstavlja poseban računar namijenjen dizajnerima koji su prvenstveno okrenuti novim trodimenzionalnim i multimedijalnim tehnologijama. On koristi posebne 3D jedinice preko kojih se prikaziju trodimenzionalni modeli kao što su industrijski proizvodi, umjetničke slike i 3D platna za korištenje u marketinškim kampanjama i na Internetu.
Osnovu računara čine jedinice koje sadrže transmitere koji koriste Wireless konekciju da bi međusobno komunicirali i razmjenjivali informacije. One se postavljaju u uglove sobe i projektuju sliku na sredinu.
Inače, one koriste naprednu iGPS tehnologiju koja služi kao trecking sistem za nadgledanje virtuelnih modela. Međutim, da bi se vidio model, moraju se koristiti posebne naočari koje dolaze uz Wacomvision.
Za uređivanje i prepravljanje modela koristi se digitalna olovka koja na svom vrhu ima senzor koji 3D jedinicima šalje tačnu poziciju olovke. Olovka ima nekoliko funkcija, kao što je podešavanje jačine pritiska, korištenje takozvanih Brushes, putem kojih se mogu praviti različiti oblici i na kraju ugrađeni snimač koji bilježi sve napravljene poteze koji se mogu ponoviti ukoliko bude napravljena greška.
Nakon određene popravke ili uređenja modela, dizajner može zabilježiti trenutni izgled uz pomoć naočara i proslijediti sliku nekoj od jedinica. Svaka jedinica u stvari predstavlja računar u kome se nalazi pregršt komunikacionih modula putem kojih se trodimenzionalni modeli mogu slati na jače računare radi dalje obrade.
Jedinice imaju Bluetooth, Wireless i Infrared module, a takođe posjeduju USB 2.0 portove kao i gigabitni Ethernet port. Za određivanje svoje međusobne pozicije jedinice koriste nevidljive Infrared laserske signale da bi izvršili kalibraciju.
Wacomvision nudi umjetnicima i dizajnerima da se slobodno kreću po sobi i da obrade model ili sliku iz uglova na način koji nije moguć na tradicionalni način. Pošto je u pitanju prototip računara, njegove unutrašnje komponente nisu poznate, ali sasvim je sigurno da će koristiti najjače moguće procesore i matične ploče s kojima će lako manipulisati 3D sadržajem.