Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Safari najbrži, Internet Explorer najsporiji
21.07.2009. 12:00
Izvor: Dnevni avaz
Safari najbrži, Internet Explorer najsporiji
Slijede Google Chrome 2.0, Mozilla Firefox 3.5 i Opera 9.64...
Najbrži internet pretraživač na svjetskom tržištu trenutno je Safari 4.0.2 kompanije Apple, dok je najsporiji osma generacija Microsoft Internet Explorera.
Iza Safarija slijede Google Chrome 2.0, Mozilla Firefox 3.5 i Opera 9.64, proizilazi iz testa servera "browsery.cz".
Za testiranje je korišteno isključivo posljednje izdanje verzije pretraživača namijenjeno direktno krajnjim korisnicima za svakodnevnu upotrebu. Brzina je mjerena pomoću uređaja SunSpider JavaScript Benchmark 0.9 koji za upoređivanje koriste i autori pojedinih pretraživača.
Na testu se mjeri za koje vrijeme pojedini pretraživači uspijevaju da ispune određene zadatke, brzina prilikom rada sa različitim dinamičkim elementima na modernim web stranama kao i brzina sve popularnijih web aplikacija.