Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Novi Zeland: Jako brzi Internet - beskoristan?
05.11.2009. 12:00
Izvor: 24 sata
Novi Zeland: Jako brzi Internet - beskoristan?
Iako nas većina "zdravorazumski" smatra da je što brži pristup Internetu tim bolji za kompaniju, istraživanje novozelandskog instituta "Motu" ne nalazi potvrdu za ovaj koncept i u stvarnom svijetu.
Prema njihovom istraživanju "Potreba za brzinom: uticaj internet veze na produktivnost komapnije", osnovna širokopojasna veza na Internet ima otprilike jednak uticaj na produktivnost kompanije i kao izuzetno brza, najčešće optička širokopojasna veza. Pa kažu, "ima malo čvrstih dokaza koji bi pokazivali da takva vrsta veze (optičkim vezama) donosi materijalnu korist (kompanijama)".
Prema istoj studiji, postoje uočljive i lahko mjerljive dobiti kada se kompanija sa sporih veza prebaci na brze, širokopojasne internet veze, ali nema nikakvih mjerljivih efekata na poslovanje kompanije koja se sa uobičajenih širokpojasnih veza prebaci na ultrabrze veze.
Doduše, Motu se i dijelom ograđuje od rezultata napominjući da postoje i bar četiri objašnjenja zašto nisu mogli izmjeriti pozitivne efekte prelaska sa običnih širokopojasnih veza na Internet na ultrabrze veze, te zato ipak savjetuju da se ova interpretacija uzme "sa zadrškom".