Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Nije više "chat", nego "eblabla"...
01.04.2010. 12:00
Izvor: 24sata
Nije više "chat", nego "eblabla"...
Francuska Vlada odabrala je nove riječi kojima će biti zamijenjeni "moderni" engleski izrazi. Tako je Vladina agencija objavila rezultate takmičenja pokrenutog među djecom školskog uzrasta i studentima kako bi pronašli francuske termine za modernu terminologiju 21. vijeka.
Rezultati pokazuju da su pronađene zamijene za engleske riječi, čijoj popularnosti je doprinijela rasprostranjenost interneta.

Tako će na primjer francuski izraz za "chat" biti "eblabla", engleski "talk" će zamijeniti "debat", dok će "newsletter" postati "infolettre".

Umjesto termina "tuning" predloženo je "bolidage", a "buzz" postaje "ramdam".

Sugestije je pregledao panel iz francuske Akademije, te francuski političari i rap-muzičar po imenu MC Solaar.

Konačna lista uzeta je u razmatranje za ulazak u riječnik francuskog jezika.

A da li će vlasti u Francuskoj uspjeti promjeniti navike svojih građa, ostaje da vidimo.