Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Statistika
U BiH oko 2,8 miliona korisnika interneta
02.06.2016. 12:00
Izvor: mojportal.ba
U BiH oko 2,8 miliona korisnika interneta
U Bosni i Hercegovini krajem prošle godine procjenjuje se da je bilo 2.782.107 korisnika interneta, odnosno da stopa korištenosti interneta u BiH za 2015. godinu iznosi 72,41 posto.
Naime, u Bosni i Hercegovini je krajem 2015. godine ukupno djelovalo 70 pružalaca internet usluga, a u Bosni i Hercegovini je bilo ukupno 636.726 internet pretplatnika navedeno je u izvještaju o rezultatima godišnje ankete korisnika dozvola za pružanje internet usluga u BiH za 2015. godinu Regulatorne agencije za komunikacije.
Kada je u pitanju pristup internetu, u 2015. godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 58,54 posto od ukupnog broja internet pretplatnika u BiH, dok se na drugom mjestu pretplatnici kablovskog pristupa – 31,56 posto od ukupnog broja internet pretplatnika.
Korištenje širokopojasnog pristupa internetu u Bosni i Hercegovini je u stalnom porastu, o čemu svjedoči podatak da stepen korištenosti širokopojasnog pristupa iznosi 16,82 posto.
Agencija očekuje da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u Bosni i Hercegovini.
Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini.