Slobodno vrijeme
Kompjuteri i internet
Sve što biste trebali izbrisati s Facebooka da zaštitite svoju privatnost
18.05.2017. 12:00
Izvor: klix.ba
Sve što biste trebali izbrisati s Facebooka da zaštitite svoju privatnost
Facebook zna puno o svojim korisnicima, što njihovim prijateljima ponekad može biti od koristi. Međutim, postoji i tamna strana te društvene mreže, koja bi korisnike mogla izložiti riziku.
Većina informacija čuvanih i dijeljenih na društvenoj mreži može se koristiti zlonamjerno, tako da je važno osigurati sve podatke.
Facebook prikuplja sve podatke koji su vama od interesa i koristi, kako bi sebi olakšao usmjeravanje oglasa.
Većina tih informacija mogu biti privatne, tako da bi bilo poželjno da uklonite svoje interese, ili da čak Facebooku date potpuno netačne podatke.
Rođendani su na Facebooku postali tradicionalni, a čestitke na zidu korisnike društvene mreže često mogu obradovati.
No, to su također potencijalno štetne informacije, jer datumi rođenja mogu olakšati zlonamjernicima pristup vašem bankovnom računu. Predlaže se takve stvari držati u tajnosti.
Štetne mogu biti i informacije o vašem mjestu stanovanja i radnom mjestu te se predlaže i takve informacije sakriti s društvenih mreža.
Informacije o rodbinskim, bračnim i drugim vezama također mogu biti opasne...