Vijesti
Politika
Ustavni sud FBiH donio odluku o konstitutivnosti Srba u tri kantona u FBiH
29.05.2018. 12:00
Izvor: klix.ba
Ustavni sud FBiH donio odluku o konstitutivnosti Srba u tri kantona u FBiH
Ustavni sud Federacije BiH donio je danas odluku prema kojoj bi Srbi u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Posavskom kantonu trebali konačno da postanu konstitutivni, a srpski jezik i pismo ćirilica ravnopravni sa ostala dva jezika i pismom.
Ustavni sud FBiH donio je presudu da nisu u skladu sa Ustavom FBiH pojedine odredbe ustava ova tri kantona, kojima nije priznavano pravo konstitutivnosti srpskog naroda, srpskog jezika i ćirilice.
Sud je naložio skupštinama ova tri kantona da odmah, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave ove presude u službenim glasilima, donesu amandmane na ustave tih kantona, u skladu sa Ustavom FBiH.
Dok ne budu doneseni ti amandmani primjenjivaće se odredba Ustava FBiH.
Sud je ovu odluku donio na osnovu zahtjeva premijera Vlade FBiH Fadila Novalića i trećine poslanika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prije donošenja odluke obavljena je javna rasprava.