Vijesti
Politika
SNSD traži obustavu planiranja novih malih hidroelektrana u RS
29.06.2020. 20:00
Izvor: vijesti.ba
SNSD traži obustavu planiranja novih malih hidroelektrana u RS
Klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zatražio je danas da Narodna skupština Republike Srpske zaduži entitetsku vladu i nadležna ministarstva, da uz učešće Komisije za koncesije, trenutno obustave razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana u tom bh. entitetu.
Ta mjera bila bi na snazi sve dok Vlada i nadležna ministarstva u narednih šest mjeseci ne sačine prijedlog mjera kojim će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih tim ugovorom.
Zatražili su i da se uradi analiza hidropotencijala na vodotocima RS te da preispitaju i izmijene postojeći sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz ove vrste obnovljivih izvora električne energije.
Iz Kluba poslanika Demos-a predlažu da Vlada u roku od 90 dana izvrši analizu i predloži izmjene zakonskih i drugih akata, a u cilju potpune zabrane gradnje malih hidroelektrana na teritoriji RS.
Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, o kojem danas raspravlja Narodna skupština RS, uređuje se namjena sredstava prikupljenih od koncesione naknade, a osim već propisanih, i solarna postrojenja sa foto-naponskim ćelijama na zemlji, instalisane snage do 250 kilovata, izuzimaju se iz predmeta koncesije, odnosno, koncesionog odnosa.
Na početku današnjeg drugog nastavka redovne sjednice parlamenta poslanici su razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama.