Vijesti
Politika
Skupština KS podržala Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara
19.05.2020. 20:00
Izvor: klix.ba
Skupština KS podržala Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara
Skupština Kantona Sarajevo razmatrala je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i imenovanje policijskog komesara za period septembar 2019. godine.
Nakon više postavljenih pitanja, datih odgovora i većeg broja rasprava, ponovljenih glasanja i izražavanja sumnji u glasanja, ovaj izvještaj je dobio potrebnu zastupničku podršku, čime je i usvojen.
Zastupnici su u posebnom izjašnjavanju o zaključku zastupnice Jasmine Biščević Tokić podržali smjenu predsjednika i članova ovog odbora.
Odmah nakon toga, i inicijativa zastupnika Elvedina Okerića za utvrđivanje odgovornosti i smjene dijela članova ovog tijela, a koji nisu radili u skladu s propisanom legislativom iz ove oblasti, također je dobila potrebnu zastupničku podršku.
Na istoj sjednici razmatrani su i izvještaj o poslovanju sedam kantonalnih javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite za prošlu godinu, i to: "Gerontološkog centra", "Terapijske zajednica - Kampus Kantona Sarajevo", "Porodičnog savjetovališta", "Doma za djecu bez roditeljskog staranja", "Kantonalnog centra za socijalni rad", "Odgojnog centra Kantona Sarajevo" i "Doma za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba".
Niti jedan od ovih sedam izvještaja zastupnici Skupštine KS nisu usvojili.
Na prijedlog Vlade KS zastupnici su kao tačku 15. razmatrali Informaciju o glavnim problemima u poslovanju, finansijskoj poziciji i gubitku prihoda KJKP “GRAS” izazvanog proglašenjem nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), a koja je bila uvrštena kao posljednja 22. tačka dnevnog reda.
Skupština KS je primila k znanju ovu informaciju.
U okviru ove tačke dnevnog reda, Vlada KS je predložila, a Skupština usvojila dva zaključka prema kojima se omogućava izvršenje isplate sredstava u iznosu od 1.800.000 KM mjesečno, odnosno u maksimalnom iznosu do 3.600.000 KM za period od dva mjeseca u kojima je obustavljen javni linijski i vanlinijski prijevoz putnika u cestovnom i željezničkom saobraćaju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva se isplaćuju za pokriće akumuliranog gubitka iz poslovanja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo.
Doznačena sredstva će se isključivo koristiti za isplatu bruto plata radnicima i najurgentnijih dospjelih obaveza prema dobavljačima.
Podržana su mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekstove nacrta zakona o podršci porodici sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine te o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
Sjednica je nakon ove tačke prekinuta, a o novom terminu njenog nastavka javnost će biti blagovremeno informisana, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.