Vijesti
Politika
Projekti slabljenja državotvornih kapaciteta BiH neće uspjeti
13.06.2020. 20:00
Izvor: vijesti.ba
Projekti slabljenja državotvornih kapaciteta BiH neće uspjeti
-Dosad iz Vijeća ministara BiH prema Parlamentarnoj skupštini BiH nije upućen niti jedan materijal te vrste, ili putem prijedloga zakona, mjera i inicijativa upućenih od strane poslaničkih klubova ili pojedinačnih zastupnika, koje smo imali na svakoj sjednici, i što uglavnom bude prihvaćeno u Predstavničkom ali nažalost ne i u Domu naroda - izjavio je Zvizdić.
Kaže da je dobar primjer neusvajanje u Domu naroda izmjena i dopuna niza zakona i inicijativa, poput zakona o PDV-u, koje su imale za cilj da pomognu realnom sektoru u saniranju posljedica pandemije.
Zvizdić smatra da je začuđujuća i zabrinjavajuća činjenica da je Vijeće ministara BiH jedina vlada u regionu, Evropi i svijetu koja nije usvojila bilo kakav set zdravstvenih i ekonomskih mjera za jačanje javnog zdravlja stanovništva i sanaciju ekonomskih šteta izazvanih pandemijom.
Po njegovom dubokom ubjeđenju, suština problema nije u personalnom sastavu, jer su, kako je rekao, većina članova Vijeća ministara BiH profesionalci sa velikim radnim iskustvom, nego u činjenici da se "procesi vode i usmjeravaju iz stranaka koje ne žele jaku, stabilnu i funkcionalnu BiH".
-Dakle, u osnovi ovakvih blokada, kojima se entitetski, pa čak i kantonalni nivo nastoji nametnuti državnom, su projekti slabljenja državotvornih kapaciteta BiH, kontinuirani pokušaji dezintegracije i svođenja BiH na geografski pojam - stav je Zvizdića, koji dodaje da takvi projekti neće uspjeti, jer su probosanske snage dovoljno jake da to spriječe.
Ističe nadalje da BiH, kao i druge zemlje svijeta, nije bila spremna za krizu izazvanu pandemijom koronavirusa te dodaje kako je pandemija na vidjelo iznijela strukturalne i očito dugoročne probleme ekonomije u BiH. Umjesto projiciranog ekonomskog rasta BiH od preko tri posto u 2020. godini, sa velikom sigurnošću se može očekivati veliki pad BDP-a.
Ekonomski tokovi su usporeni ili prekinuti, najavljuje se i drugi val pandemije i situacija je, upozorava Zvizdić, vrlo ozbiljna. Zbog toga je bilo za očekivati da će svi izvršni nivoi vlasti općine, kantoni, entiteti i država donijeti brze, efikasne i dugoročne mjere za oporavak ekonomije.
-Neki su to, kao što je Vlada FBiH, kao i pojedini kantoni ili općine i uradili, sa određenim nedostacima zbog nedovoljnog učešća stručne i akademske zajednice, ali većina nije. Mislim da su sada prioritet rebalansi budžeta sa fokusom na zaštitu najranjivijih socijalnih kategorija, pomoć poslodavcima i očuvanje radnih mjesta i, što je posebno važno, povećanje javne potrošnje i očuvanje obima i dinamike investicija - ocijenio je.
Govoreći o održavanju izbora, naglašava da je od krucijalne važnosti, a to je i zvanični stav SDA, da lokalni izbori budu održani, posebno u Mostaru "čiji građani napravedno više od decenije čekaju taj 'praznik demokratije' i konačno stavljanje u punu funkciju ekonomskih, investicionih, turističkih, kulturnih, obrazovnih, sportskih i društvenih potencijala Mostara i čitave regije".
Kada je riječ o ostavci Fahrudina Radončića i imenovanju novog ministra sigurnosti BiH, Zvizdić ističe da je Radončić vrlo odgovorno i uspješno obavljao tu funkciju, da je bio najangažovaniji ministar u Vijeću ministara BiH i na domaćoj i na međunarodnoj sceni, te je izrazio žaljenje zbog njegove ostavke.
-Kao što je javnost već obaviještena, SDA je u međuvremenu, na mjesto ministra sigurnosti BiH kandidovala gospodina Selmu Cikotića, kao istaknutog i cijenjenog člana SDA koji posjeduje prepoznatljiv integritet, bogato iskustvo i potrebna znanja i vještine, i za kojeg smo sigurni da će uspješno odgovoriti izazovima i problemima sa kojima će se suočiti u svome mandatu - naveo je Zvizdić.
Govoreći o evropskom putu BiH, podsjeća da to uz NATO integracije spada u red dva najvažnija vanjskopolitička prioriteta. EU integracije, kazao je, nemaju alternativu, to jeste i mora ostati ključno opredjeljenje BiH jer je, u konačnici, to izraz volje i želje skoro osamdeset posto građana BiH.
-Ako želimo oživjeti, ponovo pokrenuti i unaprijediti EU put BiH, prioritetni zadatak je da Vijeće ministara BiH, kao i drugi ustavno povezani nivoi vlasti, započnu, ubrzaju i finaliziraju mjere i aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta, koji je usvojen u 2019. godini - poručio je između ostalog Zvizdić.