Vijesti
Politika
DF odlučio da ide u razgovore o vlasti, pa pozvao ljevicu na ujedinjenje
27.03.2019. 12:00
Izvor: 24sata.info
DF odlučio da ide u razgovore o vlasti, pa pozvao ljevicu na ujedinjenje
Nakon odluke da ipak krene u pregovore o formiranju vlasti Demokratska fronta oglasila se saopćenje za javnost u kojem je pozvala na ujedinjene ljevice u jednu snažnu političku organizaciju.
DF je pozvao sve političke organizacije, pojedince i društva, prije svih one socijaldemokratskog opredjeljenja na okupljanje, okrupnjivanje i zajedničko političko djelovanje, koje ima za konačni cilj ujedinjene ljevice u BiH u jednu snažnu političku organizaciju s osnovnom zadaćom da izgradi bh. politički stub građanske provinijencije, kao istinskog integrativnog faktora društva i države.

"Očekujemo od SDP BiH, njegovih organa, rukovodstva, zastupnika, istaknutih pojedinaca u organima, članova, aktivista i simpatizera da odmah i bez odlaganja udružimo naše političke organizacije i kapacitete, a sve na temelju ranijih zajedničkih kongresnih odluka i potpisanih sporazuma o ujedinjenju bh. političke ljevice, u koju je DF spreman uklopiti svoj politički subjektivitet", piše u saopćenju DF-a.


Kako piše u današnjem saopćenju, na osnovu očekivanja velikog broja građana BiH koji su dali podršku DF-u kao multietničkoj, građanskoj stranci, te izboru člana Predsjedništva BiH, radna grupa Predsjedništva DF predlaže sljedeće zaključke Predsjedništva DF a u cilju donošenja Odluke o početku razgovora sa svim parlamentarnim strankama o formiranju većina za mandatni period 2012. - 2022.


1. U svjetlu najavljenih izmjena ustava BIH i Izbornog zakona BiH zalažemo se za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (Sejdić-Finci, Pilav, Zornić i Šiaku) kojim je BiH naloženo uspostavljanje političkog sistema koji će omogućiti svim građanima BIH da učestvuju na izborima bez diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti.


2. U kontekstu EU integracija, zalažemo se za provedbu svih ranije usvojenih zakona i strategija Predsjedništva BiH i PS BIH sa ciljem aktiviranja MAP-a te članstva u NATO-u.


3. Insistiramo na ekonomskim reformama i dodatnom zapošljavanju s ciljem jačanja domaće ekonomije.


4. Zalagat ćemo se za sprovođenje aktivnih mjera koje će obezbijediti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svim građanima.


5. Insistiramo na donošenju propisa iz oblasti radnog zakonodavstva u skladu sa međunarodnim radničkim standardima.


6. Insistiramo na rješavanju sigurnosnih izazova, te potpunoj vladavini prava u borbi protiv kriminala, terorizma i opšte korupcije u bh. društvu.


7. Pažnju posvetiti rješavanju prava i statusa demobilisanih boraca i njihovih porodica.


8. Hitno poduzeti mjere za realizaciju masovnih infrastrukturnih javnih radova u oblasti saobraćajnog povezivanja.