Vijesti
Politika
Izmjena Zakona o inspekcijama na online sjednici Skupštine KS-a 23. aprila
18.04.2020. 20:00
Izvor: vijesti.ba
Izmjena Zakona o inspekcijama na online sjednici Skupštine KS-a 23. aprila
Izmjena Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo bit će razmatrane na online sjednici Skupštine KS-a koja je zakazana za 23. april.
Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu
Poslanici će razmatrati i Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu s članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice i transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj kao i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade.
Između ostalog, tačke dnevnog reda su Prijedlog programa rada SKS za 2020. godinu te Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 2. do 9. maja.
U slučaju ostvarivanja adekvatnih tehničkih uslova, TVSA će sjednicu prenositi uživo, saopćeno je iz Pres-službe KS-a.