Korisnička podrška
Problem sa prijavom na sajt

1. Dobijate informaciju da su korisničko ime ili lozinka neispravni

 • Da li je CAPS LOCK taster na tastaturi isključen?
  Ako vam je ovaj taster uključen, u odnosu na taster SHIFT dobijate obrnutu situaciju: slova koja kucate su velika, iako ne držite taster SHIFT, a mala ako držite taster SHIFT

 • Da li su vam slova Z i Y na tastaturi obrnuta?
  Ukoliko koristite lokalizovanu tastaturu, ili koristite lokalizovan jezik na vašem računaru, ova dva slova su često na zamenjenim pozicijama, i tako slovo Z bude na tasteru Y, a slovo Y bude na tasteru Z, zbog čega možda unosite pogrešno vašu lozinku

 • Da li unosite ispravno korisničko ime?
  Pazite na znakove razmaka ispred ili iza korisničkog imena (znak razmaka se ne vidi, a ne može se nalaziti na ovim pozicijama)

 • Pazite na velika i mala slova pri unosu vaše lozinke
  Lozinku morate uneti tačno onako kako ste je registrovali. Velika i mala slova se razlikuju, tako da lozinka Kanada521 nije isto što i kAnada521

 • Zaboravili ste vašu lozinku?
  Lozinku možete promeniti koristeći formular na stranici za izmenu zaboravljene lozinke

2. Ne dobijate nikakvu informaciju o grešci nakon prijave, ali ipak niste prijavljeni na sajt, ili vam prijava veoma brzo istekne?

 • Molimo da posetite stranicu za proveru kako biste utvrdili da li su svi parametri na vašem računaru ispravni

Problem sa vremenom na vašem računaru

Ukoliko ste dobili informaciju da postoji problem sa vremenom kakvo je podešeno na vašem računaru, ili ste tu informaciju dobili na stranici za proveru, ovo može da izazove problem u prijavljivanju na sajt. Molimo da proverite sledeće:

 • Da li sat na vašem računaru pokazuje ispravno vreme?
  U slučaju da vreme nije ispravno, morate podesiti tačno LOKALNO vreme na vašem računaru

 • Da li je datum na vašem računaru ispravan?
  U slučaju da datum nije ispravan, morate podesiti tačan datum (dan, mesec i godinu) na vašem računaru

 • Da li je časovna zona podešena na vašem računaru ispravna?
  U slučaju da časovna zona na vašem računaru nije ispravno podešena, morate podesiti časovnu zonu u odnosu na lokaciju gde se nalazite. Ovo je česta greška kod korisnika, gde se na primer korisnik nalazi na istočnoj obali USA, gde je časovna zona EST, a na računaru ima podešenu Pacific časovnu zonu (zapadna obala USA).

Problem sa cookies na vašem računaru

 • Da li su cookies omogućeni u vašem internet pretraživaču?
  U slučaju da cookies nisu omogućeni, nećete moći da se prijavite na sajt