Korisnička podrška
Uputstvo za instaliranje BalkaniYUm aplikacije za
Instalacija aplikacije za Samsung Smart TV
Potražite aplikaciju BalkaniyumTV u okviru pretraživača aplikacija na vašem TV uređaju
Registracija aplikacije za Samsung Smart TV
Nakon instalacije, potrebno je da aplikaciju registrujete. U zavisnosti od uređaja koji posedujete, videćete jedan od dva moguća ekrana:
1 Ekran sa registracionim kodom
Ako ste dobili ekran na kojem je prikazan registracioni kod, potrebno je da posetite stranicu http://www.balkaniyum.tv/samsung i unesete registracioni kod koji je prikazan na ekranu vašeg TV uređaja (u primeru na slici levo, to je broj 022-772-100). Nakon što dobijete potvrdu da ste uspešno povezali vaš uređaj, potrebno je da sačekate do pola minute da vaš TV uređaj ovo registruje.

Da biste pristupili stranici za unos registracionog koda, morate biti prijavljeni na vaš korisnički nalog.
2 Ekran sa poljima za korisničko ime i lozinku
Ako ste dobili ekran sa poljima za unos korisničkog imena (username) i lozinke (password), potrebno je da u data polja unesete iste podatke kojima se prijavljujete na vaš BalkaniYUm korisnički nalog.
Ako aplikaciju ne uspevate da pronađete putem pretraživača, a posedujete TV uređaj proizveden 2014. godine ili ranije, možete pokušati sa manuelnom instalacijom