Vesti
Društvo i ekonomija
Vučković: Srbija i Nemačka kao Zemlja i Mars
25.09.2012. 20:00
Izvor: Blic
Vučković: Srbija i Nemačka kao Zemlja i Mars
Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković izjavio je danas da se, i u poređenju sa zemljama regiona i šire u svetu Srbija već svrstava u grupu zemalja sa izuzetno visokim javnim dugom, koji će do kraja godine dostići 60 odsto bruto domaćeg proizvoda.
- Ne stoji više ono što je možda važilo do pre godinu - dve dana da Srbija ima nizak javni dug, to jednostavno više nije tačno i sigurno da ne treba da se merimo sa Nemačkom ili Japanom i nekim drugim sličnim zemljama - rekao je Vučković tokom seminara o ulozi parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju.
- Te zemlje lakše prodaju svoj dug, duguju svojim građanima u svojoj valuti i jednostavno to je kao Zemlja i Mars kada poredimo Srbiju sa tim zemljama - istakao je on.
Prema mišljenju Vučkovića, orijentir koji vladi treba da i dalje služi u formulisanju fiskalne politike jeste pravilo o ograničavanju javnog duga do 45 odsto BDP-a.
- Novo ministarstvo je to prepoznalo i u najavama o ovom ambicioznom smanjenju deficita iz godine u godinu zapravo se rukovodi time da zaustavimo i onda 2014. da počnemo da obaramo taj zaista visoki javni dug - naveo je on.
Kako je istakao Vučković, razne studije pokazuju da je granica od 45 odsto BDP- za visinu javnog duga dobro odabrana za zemlju sa ekonomskim pokazateljima Srbije i da treba da se teži ka toj granici.