Vesti
Društvo i ekonomija
Dinkić: Ne štedeti na socijalnim davanjima
04.10.2012. 12:00
Izvor: Blic
Dinkić: Ne štedeti na socijalnim davanjima
Dve mere koje Srbija treba da sprovede da bi izašla iz recesije jeste da podstiče javne investicije, pre svega u saobraćajnu infrastrukturu, kao i da ne štedi na socijalnim davanjima, što je i stav nobelovca Pola Krugmana, izjavio je danas ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.
"S druge strane, ono što jeste poruka, da je svaka zemlja slučaj za sebe, da ključ problema nije visina javnog duga nego cena zaduživanja, odnosno da je problem Srbije u tome što plaća visoku cenu za javni dug, a ne njegova visina", rekao je Dinkić novinarima posle Krugamnovog predavanja u Beogradu.
"Naša politika predstavlja kombinovanu politiku kresanja nepotrebnih troškova države, smanjivanja deficita, pokušaja da stvorimo uslove da se u narednom periodu ako moramo, a moraćemo, zadužujemo po što nižoj ceni, ali uz istovremenu potrošnju na investicije", istakao je ministar.
Prema rečima Dinkića, zbog toga i Vlada želi da sa Kinom što pre sklopi aranžmane za izgradnju novih autoputeva u iznosu od 850 miliona evra, a socijalna zaštita će i u narednom budžetu imati značajno učešće, kao i investicije u poljoprivredu.
"To je faktički ono što mi možemo u ovoj situaciji da uradimo, uz uvažavanje sugestije Krugmana da moramo da podstaknemo rast izvoza da bismo smanjili platnobilansni deficit, a najbolji način za to je dovodjenje novih multinacionalnih kompanija poput 'Fijata' u Srbiju i širenje mreže njihovih dobavljača među srpskim malim i srednjim preduzećima", naglasio je on.
Dinkić je rekao i da se slaže sa Krugmanom da Srbija ne treba da vodi politiku fiksnog već fleksibilnog kursa, ali da oscilacije ne budu visoke i da centralna banka interveniše kada je potrebno da spreči velike oscilacije kursa.
Kako je naveo, potpuno je jasno da su sve zemlje koje su precenjivale valute, čak i uslovima budžetskog suficita gomilale javni dug i imale problem u privrednoj aktivnosti.
Dinkić je naveo da finansijsku i monetarnu politiku treba posmatrati kao celinu, centralna banka treba da vodi računa o stabilnosti bankarskog sistema, da vodi politiku fleksibilnog dinara uz sprečavanje prevelikih oscilacija i da utiče na snižavanje kamatnih stopa.