Vesti
Društvo i ekonomija
EPS obračunao novi PDV i za struju utrošenu pre njegovog povećanja
09.10.2012. 20:00
Izvor: Blic
EPS obračunao novi PDV i za struju utrošenu pre njegovog povećanja
Niški Centar za zaštitu potrošača Forum saopštio je danas da je Elektroprivreda Srbije u računima za struju isporučenu u septembru nezakonito uračunala porez na dodatu vrednost (PDV) od 20 odsto i zatražio da to ispravi.
Kako se navodi u saopštenju, veliki broj potrošača obratio se Centru sa prigovorom da je na računima za struju u septembru PDV po novoj stopi iako je povećanje PDV-a sa 18 na 20 odsto stupilo na snagu 1. oktobra.
Predstavnicima Centra za zaštitu potrošača su predstavnici elektrodistribucije kazali da je veća poreska stopa primenjena na osnovu člana 14. Zakona o PDV-u, koji u tački 4. reguliše da je promet robe nastao danom očitavanja primljene električne energije.
Pošto se očitavanje vrši u periodu od 1. do 5. u mesecu, u elektrodistribuciji su naveli da imaju pravo da zaračunaju PDV od 20 odsto, navodi se u saopštenju.
U Centru za zaštitu potrošača Forum su naveli da je tim članom isporuka struje pogrešno tretirana kao roba, jer je Zakonom o zaštiti potrošača snabdevanje strujom definisano kao usluga od opšteg ekonomskog interesa, a član Zakona o PDV-u reguliše da je promet usluga završen danom završetka pružanja usluge.
Primenjeno na račun za snabdevanje električnom energijom u septembru, istakli su u Centru, usluga je završena 30. septembra i u tom slučaju se mora primeniti obračun PDV-a od 18 odsto.
"Smatramo da je takvim obračunom PDV-a naneta šteta potrošačima, zbog čega tražimo da se izvrši ispravka septembarskih računa za električnu energiju i da se primeni obračun PDV-a od 18 odsto",piše u saopštenju Centra za zaštitu potrošača Forum.