Vesti
Društvo i ekonomija
Fiskalna strategija za 2013: Ključni sektori su poljoprivreda, rudarstvo, energetika, saobraćaj
14.10.2012. 14:00
Izvor: Blic
Fiskalna strategija za 2013: Ključni sektori su poljoprivreda, rudarstvo, energetika, saobraćaj
Vlada Srbije će se odgovorno brinuti o prirodnim resursima zemlje i obezbediće odgovarajuća ulaganja u poljoprivredu, rudarstvo, energetiku, saobraćaj i telekomunikacionu infrastrukturu, navedeno je u Nacrtu fiskalne strategije za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu.
Kako je navedeno u strategiji koju je objavilo Ministarstvo finansija i privrede, Vlada će voditi aktivnu i predvidivu poljoprivrednu politiku usmerenu na povećanje izdvajanja za podsticanje poljoprivrede kao razvojne šanse Srbije.
Obezbediće se odgovarajuća institucionalna i budžetska podrška poljoprivrednicima kroz pravedniju raspodelu subvencija i zagarantovani sistem podsticaja najmanje pet godina. Posebna pažnja posvetiće se stimulisanju investicija u poljoprivredu, posebno u sisteme za navodnjavanje.
U oblasti rudarstva i energetike obezbediće se podizanje energetske bezbednosti zemlje kroz povećanje energetske efikasnosti i investicija u otvaranje novih rudnih polja, izgradnju hidro i termo energetskih kapaciteta, obnovljive izvore energije i kroz utvrđivanje politike cena i cenovnih pariteta,
Predviđeno je i podizanje komunalne energetike kroz veću proizvodnju toplotne i električne energije u toplanama i postepenu zamenu mazuta i uglja gasom i obnovljivim izvorima, pre svega biomasom, promocija Srbije kao tranzitne rute i skladišta za energiju i energente, investiranje u izgradnju drugog skladišta gasa i u elektroenergetske konekcije sa susednim zemljama, uspostavljanje tržišta energije i energenata prema standardima EU.
U oblasti saobraćaja obezbediće se ravnomeran razvoj infrastrukture završetkom autoputa kroz Srbiju (Koridor 10), izgradnjom autoputa od Beograda ka zapadnoj Srbiji (Koridor 11), autoputa od Pojata do Preljine, spajanje Kragujevca sa Koridorom 10, spajanje Zaječara i Bora i Koridora 10, povezivanje Loznice i Šapca sa Koridorom 10, a preko Rume tunelom kroz Frušku goru sa Novim Sadom, kao i drugi infrastrukturni projekti od značaja za regionalni razvoj.
U oblasti telekomunikacija obezbediće se izgradnja moderne optičke infrastrukture. Savremene elektronske komunikacije i širokopojasni pristup internetu omogućiće privredi i stanovništvu brzo komuniciranje i podizanje produktivnosti.
U oblasti turizma obezbediće se unapređenje infrastrukture usluga, dodavanjem vrednosti prodatih proizvoda kroz turističku ponudu.
Kako je navedeno, Vlada će voditi aktivnu politiku u oblasti zdravstva, obrazovanja i nauke, kao i u drugim oblastima iz svoje nadležnosti.
Odgovarajućom zdravstvenom politikom stvaraće se uslovi za unapređenje javnog zdravlja i povećanje efikasnosti zdravstvenog sistema kroz optimizaciju mreže zdravstvenih ustanova.
Odgovarajućom obrazovnom politikom stvaraće se uslovi za unapređenje javnog i privatnog obrazovanja i dostupnost obrazovanja svim građanima, povećanje kvaliteta i efikasnosti obrazovnog sistema.
Stabilno funkcionisanje obrazovanog sistema podrazumeva da država stvara jednake šanse za sve, da održi i unapređuje osnovno i srednje obrazovanje, da podstiče školovanje na višim nivoima obrazovanja i da ulaže u razvoj obrazovne infrastrukture.
Ulaganja u obrazovanje povećaće se prema ekonomskim mogućnostima zemlje i primeniće se novi sistem finansiranja obrazovanja po učeniku.
Radi izgradnje privrede i društva zasnovanih na znanju vodiće se adekvatna naučna politika usmerena na ulaganja u infrastrukturne projekte u oblasti nauke i u naučna istraživanja u skladu sa razvojnim potrebama i mogućnostima privrede i društva u celini.
U tom cilju obezbediće se povećanje ulaganja u nauku i tehnološki razvoj na nivou države, uz veće učešće privatnog sektora u finansiranju nauke.
Takođe, biće uspostavljeno partnerstvo javnog i privatnog sektora radi bržeg razvoja i primene inovacija kao ključne poluge za podizanje produktivnosti i konkurentnosti, a time i produktivne veze između nauke, obrazovanja i privrede.