Vesti
Društvo i ekonomija
Povećanje zaposlenosti u Srbiji tek u 2014.
15.10.2012. 12:00
Izvor: Blic
Povećanje zaposlenosti u Srbiji tek u 2014.
Makroekonomske projekcije za privredu Srbije period od 2013. do 2015. ukazuju na blag rast u narednoj godini od dva odsto, a zatim ubrzavanje rasta od 3,5 i četiri odsto u 2014. i 2015, navedeno je u Nacrtu fiskalne strategije koju je objavilo Ministarstvo finansija i privrede.
Projektovana prosečna stopa rasta za naredne tri godine od 3,2 odsto ukupnog domaćeg proizvoda (BDP) omogućiće povećanje zaposlenosti tek u 2014, uz porast produktivnosti koji bi ojačao međunarodnu konkurentnost privrede.
U narednom periodu biće, takođe, nastavljena promena privredne strukture, u pravcu bržeg rasta izvoza robe i usluga u odnosu na uvoz, kao i podsticanje investicione aktivnosti.
Ubrzanje rasta izvoza i investicija je noseći razvojni faktor koji će, uz restrukturiranje privrede u pravcu razmenljivih dobara, omogućiti ubrzanje rasta, smanjivanje unutrašnje i spoljne makroekonomske neravnoteže i otvoriti prostor za povećanje životnog standarda na realnim osnovama, navedeno je u dokumentu.
Na tim premisama je zasnovan i predviđeni kumulativni rast BDP od 9,8 odsto u naredne tri godine, što bi pratili i blagi prosečni godišnji rast lične potrošnje i smanjivanje državne potrošnje.
Na tim osnovama bi bili obezbeđeni povećanje zaposlenosti i produktivnosti, kao i promena privredne strukture u pravcu rasta udela industrije u BDP.
Srednjoročna projekcija zaposlenosti zasniva se na projektovanom rastu BDP i povećanju investicija. Prema projekcijama, ukupna zaposlenost će usporiti pad u 2013, nakon oštrog pada u prethodne četiri godine.
Očekuje se kumulativni rast registrovane zaposlenosti u naredne tri godine od 3,3 odsto, dok će, istovremeno, ukupna nezaposlenost zabeležiti blago smanjivanje. Takođe, anketna stopa nazaposlenosti u narednom trogodišnjem periodu će se blago smanjivati.
U narednom periodu očekuje se da će rast realnih zarada pratiti rast produktivnosti rada u privredi. Sporiji rast realnih neto zarada od rasta realnog BDP, kao i rast bruto zarada u skladu sa rastom produktivnosti, uticaće na smanjivanje jediničnih troškova rada i na poboljšanje konkurentske pozicije zemlje.
Procenjuje se da će ukupan spoljni dug Srbije u periodu 2013-2015. godine biti povećan, najvećim delom zbog rasta spoljnog duga javnog sektora.
U narednom trogodišnjem periodu udeo ukupnog spoljnog duga Srbije će se smanjivati, nakon povećanja u 2012. godini, i iznosiće oko 84 odsto BDP u 2015. godini.
Primat u povlačenju sredstava iz spoljnih izvora imaće prvenstveno finansiranje nacionalnih infrastrukturnih projekata.
Očekuje se da investicije privatnog sektora doprinesu rastu ukupnih investicija u 2014. i 2015. godini.