Vesti
Društvo i ekonomija
Usvojena Uredba o reprogramu kredita
27.10.2012. 14:00
Izvor: RTVojvodina
Usvojena Uredba o reprogramu kredita
Vlada Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede usvojila Uredbu o reprogramiranju odobrenih kredita datih za podsticanje poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2011. i 2012. godini.
Na osnovu pomenute Uredbe, koju je Vlada usvojila juče, pravo na reprogram ima poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu odnosno u pasivnom statusu zbog neuredne otplate kredita koji se reprogramira a koje do 1. decembra 2012. podnese zahtev za reprogram banci koja je kredit odobrila, navodi se u saopštenju za medije. Reprogram se ostvaruje odobravanjem grejs perioda u trajanju do 12 meseci za otplatu celokupnog neotplaćenog iznosa glavnice ili dela glavnice. Takođe, pravo na reprogram ima korisnik kredita koji je do dana potpisivanja ugovora o reprogramu isplatio dospelu redovnu kamatu, kao i korisnik koji kasni sa otplatom, pod uslovom da isplati i kamatu za period kašnjenja, a koja se obračunava u visini redovne ugovorene kamate, navodi se u današnjem saopštenju. Banka odobrava pravo na reprogram u skladu sa svojom poslovnom politikom na način propisan regulativom Narodne banke Srbije, a na osnovu procene zasnovane na ugroženosti poslovanja korisnika kredita. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.