Vesti
Društvo i ekonomija
MMF: Srbija pred brojnim izazovima
21.11.2012. 12:00
Izvor: Blic
MMF: Srbija pred brojnim izazovima
Ekonomija Srbije se suočava sa brojnim izazovima. Fiskalni deficit se znatno povećao u toku 2012. u odnosu na prvobitni budžet i prošlogodišnji nivo i na neodrživo visokom je nivou. Javni dug je takođe zabeležio značajan porast. Pored toga, teret spoljnog duga je težak, inflacija je volatilna i nezaposlenost je visoka rekla je povodom završetka poseste Zuzana Murgasova, šef misije MMF u Srbiji.
Ekonomska aktivnost je znatno oslabila u uslovima teškog globalnog okruženja. Očekuje se da će se BDP smanjiti za oko dva procenta u toku ove godine i zabeležiti umeren oporavak naredne godine. Inflacija je zabeležila brz porast i dostigla dvocifreni nivo, upozorila je Murgasova.
- Fiskalna konsolidacija, stoga, predstavlja hitni prioritet, što su prepoznale i vlasti Srbije. Ukoliko pogoršanje fiskalne situacije u 2012. godini bude niže u odnosu na rebalans budžeta —kao što trenutno očekuju vlasti—bilo bi od kritične važnosti da se ovi viškovi uštede - kaže Murgasova.
U narednom periodu, rešavanje ekonomskih izazova zahteva pronalaženje odgovarajuće ravnoteže između ciljeva fiskalne konsolidacije i ekonomskog rasta. Konsolidaciju bi trebalo da podrže kredibilne mere koje bi obezbedile da srednjoročna fiskalna konsolidacija i snižavanje duga budu pouzdano dostižne.
Misija stoga smatra da se identifikovane mere možda neće pretočiti u potpuno potrebno prilagođavanje u 2013. godini, a u isto vreme smatra da je objavljeni cilj budžetskog deficita za 2013. godinu preterano ambiciozan.
Pored toga, iako misija pozdravlja deo fiskalnih mera vlasti kojima je započeta fiskalna konsolidacija, ostaje prostor za poboljšanje kvaliteta budžeta za 2013. godinu. Tokom srednjoročnog perioda, potrebno je da politike budu usmerene ka održivoj, višegodišnjoj fiskalnoj konsolidaciji radi smanjenja javnog duga ispod zakonske granice od 45 procenata BDP-a, uz akcenat na racionalizaciji rashoda.
- Tim MMF-a pozdravlja dalje opredeljenje za režim targetiranja inflacije. Restriktivnija monetarna politika u poslenjim mesecima bila je adekvatna u cilju sprežavanja rasta inflatornih očekivanja. To bi, uz fiskalno prilagođavanje, trebalo da pomogne da se snizi inflacija tokom 2013. godine - kaže Murgasova.
- Ostvarivanje napretka po pitanju obimnog programa strukturalnih reformi od ključne je važnosti da bi se mogao realizovati potencijal ekonomskog rasta Srbije. U tom smislu, misija je razgovarala o mnogim reformama koje su naznačene u nacrtu Fiskalne strategije i predloženim oblastima za unapređenje, uz stavljanje akcenta na njihovu pravovremenu implementaciju - kaže Zuzana Murgasova.