Vesti
Društvo i ekonomija
Imenovani vrhovni državni revizori
28.11.2012. 12:00
Izvor: mondo.rs
Imenovani vrhovni državni revizori
Savet Državne revizorske institucije (DRI)imenovao je danas vrhovne državne revizore.
Prema Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika institucije imenuje i razrešava Savet, na vreme od šest godina, sa mogućnošću reizbora, saopštila je DRI.
Polaganjem zakletve pred članovima Saveta, dužnost su preuzeli Cvetana Pršić u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije, Duško Pejović u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Radulka Urošević u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i Svetlana Toma Anokić u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja.
Svi novoimenovani vrhovni državni revizori poseduju revizorsko zvanje ovlašćeni državni revizor.
Dužnost vrhovnog državnog revizora obavlja i Ljubica Janković Andrijević u Sektoru za reviziju Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom i drugih subjekata revizije i Željko Rnjak u Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava.