Vesti
Društvo i ekonomija
Spoljni dug Srbije probio plafon
28.12.2012. 20:00
Izvor: Mondo
Spoljni dug Srbije probio plafon
Ukupan spoljni dug Srbije na kraju septembra iznosio je 24,8 milijardu evra, i sa 84 odsto BDP, pa je zemlja dobrano zakoračila u kategoriju "visokozadužena", kažu podaci Narodne banke Srbije.
Prema analizi duga Srbije objavljenoj na sajtu centralne banke, učešće spoljnog duga u procenjenom BDP za 2012. povećano je tokom trećeg tromesečja za 4,5 procentnih poena i premašio je nivo visoke zaduženosti od 80 odsto.
Spoljni dug na kraju septembra veći je za 746,4 miliona evra odnosno 3,1 odsto nego na kraju juna ove godine.
Spoljni dug javnog sektora na kraju septembra iznosio je 10,9 milijardi evra, od čega je dug države 8,2 milijarde evra, državno garantovani spoljni dug 1,1 milijardu evra, a dug NBS 1,6 milijardi evra.
NBS je navela da je spoljni dug privatnog sektora na kraju septembra iznosio 13,9 milijardi evra, od čega četiri milijarde čini dug banaka, a 9,9 milijardi dug preduzeća. Dug banaka u trećem kvartalu povećan je za 8,4 miliona evra, a preduzeća za 826 miliona evra.
Ističe se da je povećanje duga preduzeća u najvećoj meri posledica međukompanijskog zaduživanja jednog privrednog subjekta, ali se ne navodi o kojoj kompaniji je reč.
Struktura spoljnog duga i dalje se može smatrati povoljnim jer je učešće kratkoročnog duga u ukupnom 1,5 odsto i neznatno je povećano u pređenju sa krajem juna kada je kratkoročni dug imao udeo od 1,4 odsto.
Prema podacima NBS, javni dug Srbije tokom perioda jul-septembar povećan je za 145 miliona evra, na 15,9 milijardi evra, ali je njegovo učešće u procenjenom BDP za 2012. smanjeno je na 55,9 odsto, sa 56,3 odsto koliko je bilo na kraju juna.
Zakonom o budžetskom sistemu procenjena je maksimalna granica učešća javnog duga u BDP-u od 45 odsto.
Kršenja ove odredbe, ali za 2011. godinu i prethodnu vladu, nedavno je prijavila Državna revizorska institucija.