Vesti
Društvo i ekonomija
Fijat otkazao poslove Železnicama Srbije
25.07.2013. 20:00
Izvor: Mondo
Fijat otkazao poslove Železnicama Srbije
Fabrika automobila Srbije (FAS) u Kragujevcu otkazala je Železnicama Srbije poslove manevrisanja na industrijskom koloseku u fabrici, iako su joj ponuđeni povoljniji uslovi od onih u ugovoru, saopštile su srpske železnice.
Železnice Srbije prestale su da obavljaju te poslove 21. juna ove godine na izričit zahtev direktora logistike fabrike FAS, iako su od avgusta 2012. imali potpisan ugovor, kojim su regulisani troškovi manevrisanja vagona i carinjenja u krugu fabrike.
Od 22. juna te poslove u kragujevačkoj fabrici obavlja firma Kombinovani prevoz, a primopredaja vagona obavlja se isključivo u železničkoj stanici Kragujevac.
"Naše stručne službe nisu imale nikakva saznanja o direktnom dogovoru koji su postigli FAS i Kombinovani prevoz, niti o raspisivanju bilo kakvog tendera za obavljanje ovih poslova, a promena operatera za manevrisanje na industrijskom koloseku kragujevačke fabrike isključivo je pod ingerencijom direktora logistike FAS-a", rekao je generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović.
Železnice Srbije su 17. juna ponudile FAS-u rad po znatno povoljnijim uslovima, nego što je to bilo predviđeno ugovorom iz avgusta 2012. godine, samo da ne bi izgubile posao, ali je, prema rečima Simonovića, direktor logistike te fabrike odbio bilo kakav razgovor o produženju ugovora sa srpskim železnicama, jer je ugovor sa Kombinovanim prevozom već bio potpisan i za čije raskidanje bi morali navodno da plate penale od čak milion evra.
"Očito je, dakle, da je namera fabrike FAS ili nekih od njihovih rukovodilaca, bila da umesto srpskih železnica poslove na njihovom industrijskom koloseku obavlja privatni operater, bez obzira na cenu i ponudu naše kompanije", kazao je Simonović.
Železnice navode da je taj posao pripao privatnom operateru neuporedivo slabijih tehničko-tehnoloških i kadrovskih mogućnosti za rad.
Simonović je već nakon najava da bi te poslove FAS mogao da poveri nekom drugom, a mnogo pre nego što su to železnički sindikati prošle sedmice objavili na konferenciji za novinare, naložio unutrašnjoj kontroli da ispita sve navode ovog posla.
Unutrašnja kontrola železnice trenutno radi svoj posao, kako bi bilo tačno utvrđeno zašto su srpske železnice izgubile manevrisanje na industrijskom koloseku kragujevačke fabrike.
Direktor logistike fabrike FAS Rafael Alasija 14. maja je usmeno obavestio srpske železnice da zahteva da se od 31. maja postojeći ugovor raskine, jer je zaključio ugovor sa firmom Kombinovani prevoz iz Beograda za obavljanje tih poslova.
Nakon odvojenih sastanaka sa predstavnicima fabrike FAS (30. maja), a zatim i Kombinovanog prevoza (6. juna), na kojima je upozoreno da se tehnologija rada na industrijskom koloseku mora usaglasiti i prilagoditi novonastalim uslovima, Železnice Srbije su 17. juna obavestile Alasiju da su spremne da posao obavljaju pod znatno povoljnijim uslovima, u nameri da se nastavi rad na fabričkom industrijskom koloseku, ali je on odbio bilo kakav razgovor o produženju ugovora, čak i po neuporedivo povoljnijim uslovima, jer je već zaključio ugovor sa Kombinovanim prevozom, piše u saopštenju.
Železnice Srbije i FAS su u avgusta 2012. potpisali ugovor kojim su, pored manevrisanja u krugu fabrike, regulisana i pitanja vuče vozova između fabrike i stanice Kragujevac, kao i angažovanje železničkog osoblja u fabričkom krugu (robni blagajnik, magacioner, vozovođe, rukovaoci manevre, pregledači kola i bravari).
Za sve vreme obavljanja poslova po ovom ugovoru, obe ugovorne strane uredno su ispunjavale svoje obaveze.
Pored tog ugovora, Železnice Srbije su sa FAS-om potpisale još četiri komercijalna ugovora, koji se tiču dopreme rezervnih delova i prevoza automobila železnicom, piše u saopštenju.