Vesti
Društvo i ekonomija
Penzionisanje lekarki - volja zakona ili diskriminacija?
07.10.2015. 20:00
Izvor: RTS
Penzionisanje lekarki - volja zakona ili diskriminacija?
Informacija o penzionisanju 3.500 lekarki nakon 12. oktobra i stupanja na snagu Zakona o načinu utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru podelila je javnost, i dok je za jedne takva odluka diskriminatorska i protivustavna, a kažu i da bi mogla da ugrozi zdravstveni sistem, u Ministarstvu zdravlja navode da su napisi o prinudnom penzionisanju lekarki netačni.
U međuvremenu, Sindikat zdravstva apeluje da se sačeka s primenom sporne odredbe, Ministarstvo zdravlja čeka konačni dogovor o racionalizaciji u javnoj upravi, Ombudsman i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti traže mišljenje Ustavnog suda, a lekarke koje bi zakon mogao da "otera" u penziju su ogorčene, prenosi Tanjug.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, naime, propisuje da žena sa navršenih 60 godina i šest meseci i uz to 15 godina radnog staža, stiče pravo na starosnu penziju, a da li će u penziju otići zavisi od njene odluke, s obzirom na to da joj radni odnos neće prestati po sili zakona.
Prema pojedinim tumačenjima, međutim, Zakon o načinu utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ukida to pravo zaposlenih žena.
Problem srpskog zdravstva je specifičan i dvostruk - dok je broj nemedicinskog osoblja daleko veći od evropskog standarda, na drugoj strani nema dovoljno lekara specijalista, pa postoji opravdana bojazan da određeni broj specijalista, nakon prinudnog penizonisanja, ne bi imao ko da zameni.
To bi moglo da ugrozi održivost zdravstvenog sistema, a najveću štetu imali bi pacijenti.
Iz straha od takvog scenarija, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije apelovalo je na resorno ministarstvo da sačeka sa primenom sporne odredbe, dok se ne naprave pravilnici o sistematizaciji, koji bi u poređenju sa spiskovima zaposlenih u zdravstevnim ustanovama dali odgovor na pitanje - ima li viška u srpskom zdravstvu.
Predsednik tog Sinidikata Rade Panić ističe da viška među lekarima i medicinskim osobljem nema i penzionisanje 3.500 lekara, od 22.000 koliko ih je, kako tvrdi, zaposleno u zdravstvu, desetkovalo bi sistem.
Lekarke koje ispunjavaju uslove su opravdano zabrinute za svoju sudbinu, a najdalje je u tome otišla specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz Gornjeg Milanovca Mirjana Stanojčić, koja je najavila da će promeniti pol, kako ne bi bila penzionisana.
Ona je Tanjugu rekla da je dobila nalog od direktora bolnice da joj od danas teče godišnji odmor, a u rešenju stoji da sve lekarke koje ispunjavaju uslove za penziju od juče treba da iskoriste godišnji odmor za tekuću godinu.
Od nje se očekuje, kako tvrdi, da nakon toga ode u penziju.
Takvu odluku Stanojčićeva je ocenila kao diskriiminaciju žena, koje se stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na kolege, te tvrdi da se u slučaju te odluke ne gleda kvalitet, već godine i pol.
"Zbog toga sam odlučila da promenim pol", rekla je, ukazujući da će, ukoliko ona ode u penziju u tom gradu ostati samo jedna koleginica, koja sledeće godine ispunjava uslove da joj se isto dogodi, pa će Gornji Milanovac ostati bez specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije.
Odgovor na ova pitanja trebalo bi da da Ministarstvo zdravlja, u kojem je Tanjugu rečeno da se neće oglašavati do konačne odluke o racionalizaciji u javnoj upravi, ali su oni, podsećaju, ranije u saopštenju demantovali medijske napise da će 3.500 lekarki sprecijalista otići u penziju 12. oktobra.
Kako objašnjavaju, to je broj onih koje će tada ispuniti zakonski uslov za starosnu penziju, što, tvrde, ne znači da će sve i biti penzionisane, i to pre svega kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje zdravstvenog sistema.
Dodaju takođe da će lekarima koji ispunjavaju uslov za odlazak u starosnu penziju, ukoliko postoji potreba za njihovim radnim mestom i daljim angažovanjem, biti sporazumno dozvoljen nastavak rada, dok će svi oni za čijim radom ne postoji potreba, biti penzionisani.
Racionalizacija će se, ističu nadležni, pre svega odnositi na nemedicinsko osoblje, koje je u našoj zemlji u daleko većem procentu nego što su to standardi Evrope, ali nadležni nemaju i odgovor na pitanje na koji način će se urediti da u penziju ode pre svega nemedicinski kadar, a ne specijalsti - da li će se to dogoditi na osnvu odluke direktora ustanove, pravilnikom ili uredbama, što su sve pitanja koja bi verovatno trebalo da budu predmet tumačenja ili nekih novih odluka.
Takođe, nejasno je i da li će i kako direktori bolnica i domova zdravlja odlučivati koja će žena lekar, u situaciji u kojoj ih ima više koje ispunjavanju uslove, otići u penziju.

Odgovor na pitanje da li je penzionisanje pripadnica lepšeg pola diskriminacija daće Ustavni sud, kojem su Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Zaštinik građana podneli zahtev za ocenu ustavnosti sporne odredbe.
Za Poverenicu Brankicu Janković namera doktorke iz Gornjeg Milanovca je najdrastičniji način da se iskaže koliko je odluka o penzionisanju lekarki sa 60,5 godina diskriminatorska.
"Iskreno se nadam da neće biti potrebe da tako nešto i uradi i da to neće uraditi", rekla ja Jankovićeva aludirajući na nameru doktorke Stanojčić da promeni pol kako bi zadržala posao.
Jankovićeva je podsetila da je, osim zahteva za ocenu ustavnosti, predložila da, do odluke Ustavnog suda bude obustavljeno izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu sporne odredbe.
"Smatramo da je odredba diskriminatorna i u suprotnosti sa Ustavom i da se njome ukida pravo žene da bira da li će sa navršenih 60,5 godina otići u penziju ili će nastaviti da radi do 65 godine. Na ovaj način krše se prava žena iz oblasti radnih odnosa i socijalne zaštite i razumem zbog čega je veliki broj građanki tako burno reagovao", rekla je Jankovićeva.