Vesti
Društvo i ekonomija
DRI: Fond PIO nije poštovao Zakon
19.11.2015. 20:00
Izvor: Akter
DRI: Fond PIO nije poštovao Zakon
Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je danas da je utvrdila da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u prošloj godini na javne nabavke potrošio 76,26 miliona dinara ne poštujući Zakon o javnim nabavkama
Kako navodi DRI, Fond PIO je te pare u 2014. godini potrošio za usluge koje su nabavljene bez primene Zakona o javnim nabavkama, iako nisu postojali razlozi za izuzeće primene tog zakona.
Precizora se da taj fond nije sproveo postupak javne nabavke usluga fiksne i mobilne telefonije i internet usluga, već je nastavio da primenjuje ugovore zaključene u prethodnom periodu kada nije postojala obaveza da se ove usluge nabave u postupku javne nabavke i po tom osnovu su napravljeni rashodi od 74,7 miliona dinara.
Dodaje se da je utvrdjeno da je PIO fond zaključio i ugovore o radu sa pet zaposlenih kojima je viši koeficijent u odnosu na koeficijent propisan za stručnu spremu zaposlenih, što je dovelo do rashoda od oko 356 miliona dinara, a zaključio je i ugovore o radu sa tri zaposlena koji nisu ispunjavali uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i po tom osnovu napravio rashode od oko dva miliona dinara.
Državni revizori su utvrdili i da je Fond PIO isplaćivao penzije vojnih osiguranika u manjem iznosu, odnosno da su manje isplaćeni rashodi po tom osnovu u 2014. godini 1,99 milijardi dinara.