Vesti
Društvo i ekonomija
Šta ustvari znači uvođenje vanredne situacije?
11.03.2016. 20:00
Izvor: Blic
Šta ustvari znači uvođenje vanredne situacije?
Zbog poplava i izlivanja reka u Srbiji je preventivno proglašena vanredna situacija, koja se uvodi ako se proceni da se rizici ili posledice vanrednih događaja ili drugih opasnosti ne mogu sprečiti redovnim delovanjem službi.
Delovanje, proglašavanje i upravljanje vanrednim situacijama, kao i sistem zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehnicko-tehnoloških nesreća, udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih i drugih većih nesreća regulisano je Zakonom o vanrednim situacijama.
Regulisane su i nadležnosti državnih organa, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave i ucešće policije i Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju, zatim prava i dužnosti građana, privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika i delatnost civilne zaštite na zaštiti, spasavanju i otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i drugih nesreća.
Pored primarnog, a to je zaštita ljudi i materijalnih dobara, zakon predviđa i finansiranje, inspekcijski nadzor, međunarodnu saradnju i druga pitanja od značaja za organizovanje i funkcionisanje sistema zaštite i spasavanja.
Za rukovođenje u vanrednim situacijama, što podrazumeva usmeravanje pojedinaca, delova sistema i sistema zaštite i spasavanja, za teritoriju Srbije zadužen je Republicki štab za vanredne situacije, koji obrazuje Vlada Srbije.
Za teritoriju autonomne pokrajine zadužen je pokrajinski štab, koji obrazuje izvršni organ autonomne pokrajine, a za teritoriju upravnog okruga - okružni štab za vanredne situacije, koji obrazuje Republicki štab za vanredne situacije.
Gradski štab obrazuje skupština grada.
Definisane su i snage zaštite i spasavanja i to u štabovi za vanredne situacije, jedinice civilne zaštite, vatrogasno-spasilacke jedinice, policija, Vojska Srbije, oni čija je redovna delatnost zaštita i spasavanje, kao i privredna društva i druga pravna lica, zatim Crveni krst Srbije, Gorska služba spasavanja Srbije, i udruženja koja su osposobljena i opremljena za zaštitu i spasavanje.
U objekte i sredstva za zaštitu i spasavanje spadaju skloništa i drugi zaštitni objekti, skladišta, zaštitna i spasilacka opremu i oruđa, oprema za osposobljavanje i obuku, prevozna sredstva, telekomunikacioni i alarmni uređaji i drugi materijali koji se koriste za zaštitu i spasavanje.