Vesti
Društvo i ekonomija
Pare građana će čuvati više budžetskih inspektora
01.07.2016. 20:00
Izvor: Mondo
Pare građana će čuvati više budžetskih inspektora
Ministarstvo finansija intenzivno radi na jačanju kapaciteta Budžetske inspekcije, kako je preporučio Savet za borbu protiv korupcije, saopšteno je danas iz tog ministarstva.
To znači da će ta inspekcija dobiti više inspektora i drugog nedostajućeg kadra.
Iz Ministarstva navode da se jačanjem Budžetske inspekcije uvažava preporuka Saveta, a uz takav korak, za očekivati je i da u narednom periodu rad te službe bude unapređen, što će, kako je navedeno, stvoriti bolje uslove za borbu protiv korupcije.
Okvir za realizaciju preporuka su Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji važi do kraja 2018, i Strategija reforme državne uprave i akcioni plan koje je donela Vlada, zasnovane na sprovođenju linearnog smanjivanja broja državnih službenika.
Donošenjem novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u januaru, formiran je Sektor za kontrolu javnih sredstava u okviru kojeg se obavljaju poslovi budžetske inspekcije, suzbijanja nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima EU i sistema javnih nabavki.
"Ističemo i da je Programom reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020, koji je donela Vlada krajem 2015, takođe predviđeno unapređenje finansijske kontrole, koordinacije i saradnje na suzbijanju prevara i zaštite finansijskih interesa EU kroz obezbeđenje odgovarajućeg broja zaposlenih za inspekcijske poslove do kraja 2017. godine", piše u saopštenju.
U sklopu sprovođenja Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 angažovani su konsultanti SIGMA (zajednički instrument OECD i Evropske komisije za podršku poboljšanju vladavine prava i upravljanja) da snime zatečeno stanje i daju preporuke za obezbeđivanje punog mandata Budžetske inspekcije da obavlja svoju nadležnost.
Ministarstvo finansija je, kako je navedeno, uputilo odgovor Savetu za borbu protiv korupcije u kojem informiše to telo o već preduzetim aktivnostima i namerama da se ovom kontrolnom organu da odgovarajući značaj u skladu sa zakonima Srbije i standardima EU.