Vesti
Društvo i ekonomija
Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu o ograničenju kupovine zemljišta strancima dostavljene Skupštini
16.08.2017. 20:00
Izvor: Blic
Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu o ograničenju kupovine zemljišta strancima dostavljene Skupštini
Izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima ograničiti kupovinu zemljišta, upućene su danas Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku.
Taj zakon će sprečiti potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).
Kako je ranije rečeno Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede, izmene i dopune tog zakona trebalo bi da budu usvojene u parlamentu do 1. septembra.
Bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi SSP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.
Srbija je potpisala SSP 2008. i jedina je zemlja koja je tokom pregovora o pridruživanju EU prihvatila obavezu da liberalizuje tržište poljoprivrednog zemljišta pre nego što postane punopravna članica.
SSP je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine i predviđeno je bilo da u periodu od čcetiri godine od stupanja na snagu tog sporazuma Srbija postepeno uskladi svoje zakonodavstvo koje se odnosi na sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji, kako bi državljanima članica EU osigurala isti tretman kao i svojim državljanima.
Predlog izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđa uslove za promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.
Državljanin članice EU poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može steći pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade pod uslovima propisanim tim zakonom.
Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini može se steći ako:
je najmanje deset godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta, obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade.
Takođe, ako ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se ureduje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje deset godina, kao i ako ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
Predmet pravnog posla može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ako: nije poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao gradevinsko zemljište, ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima, ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjem i vojnim kompleksom i ne nalazi se u zaštitnim zonama oko vojnih postrojenja, vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture, niti pripada i ne granici se sa teritorijom Kopnene zone bezbednosti.
Može steći u svojinu najviše do dva hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni uslovi propisani tim zakonom.
Odredbe se ne primenjuju u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vracjanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.
Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.
Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.
Komisiju obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.
Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.
Izmene i dopune zakona će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.
Druge zemlje su se izborile u pregovorima za pridruživanje za višegodišnju zabranu prodaje zemlje strancima i nakon ulaska u EU.