Vesti
Društvo i ekonomija
DISKRIMINACIJA LGBT OSOBA NA POSLU Čak 77 odsto krije svoju seksulanu orijentaciju
09.10.2018. 20:00
Izvor: Blic
DISKRIMINACIJA LGBT OSOBA NA POSLU Čak 77 odsto krije svoju seksulanu orijentaciju
Istraživanje o položaju pripadnika LGBT populacije na radu i pri zapošljavanju pokazalo je da veliki broj ispitanika smatra da su bili diskriminisani na radnom mestu.
Istraživanje koje su sproveli Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, u saradnju sa Gej lezbejskim info centrom i XY Spektrom, pokazalo je i, kako se navodi, "druge obeshrabrujuće podatke", odnosno da 92,6 odsto ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mestu, kao i da 77 odsto ispitanika krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu.
Anketa je sprovedena u okviru projekta "Dostojanstvo rada", koji je podržala ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, sa ciljem da se prikupe relevantni podaci za institucije i biznise te da se na osnovu njih formiraju mere koje bi pomogle integraciju i bolje ostvarivanje radnih prava LGBT građana, saopštio je Gej lezbijski info centar.
Rezultati istraživanja, kako se navodi, pokazuju da 38 odsto ispitanika smatra da su bili diskriminisani na radnom mestu u prethodnih pet godina, da je 46 odsto njih doživelo verbalno nasilje, 19 odsto je doživelo da im se preti otkazom, 18 odsto je doživelo pretnje fizičkim nasiljem, devet odsto je doživelo fizičko nasilje, dok je 15 odsto doživelo seksualno uznemiravanje zbog stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije.
Dubinski intervjui pokazali su da su faktori koji najviše utiču na zaposlene LGBT osobe, pre svega, vrsta posla i pozicije koje imaju, korporativna kultura i vrsta vlasništva, postojanje i kvalitet mehanizama zaštite na radu, između ostalog.
Rezultati istraživanja su prezentovani pred 36 predstavnika velikih biznisa koji su aktivni u Srbiji i koji upošljavaju oko 40.000 ljudi sa kojima je otvoren dijalog, te su otpočeti pregovori o preduzimanju konkretnih mera na nivou biznisa koji bi pružili podršku i pomogli integraciju LGBT građana u tržište rada.
Kroz ovaj projekat kreirani su osnovi za dalju stimulaciju i podršku biznisima da uzmu veće učešće u ostvarivanju ljudskih prava građana. Otpočinje nova etapa borbe za dostojanstvo i prava građana koja je svojstvena vodećim ekonomijama sveta i u direktnoj je vezi za ukupnim progresom.
Kako bi se biznisi efikasno podržali u njihovim naporima, identifikovani su minimalni standardi za integraciju i zaštitu prava i formiran je program podrške za biznise sa merama koje mogu biti primenjene i na druge ugrožene grupe.
Udruženja LGBT osoba apeluju na Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja da uzmu u razmatranje ove podatke i preduzmu mera u cilju efikasnog suzbijanja diskriminaciju LGBT osoba na radu i pri zapošljavanju, piše u saopštenju.