Vesti
Društvo i ekonomija
ASNS: O problemima radnika brinu samo pojedinci i sindikati
06.10.2021. 20:00
Izvor: Danas
ASNS: O problemima radnika brinu samo pojedinci i sindikati
Stvarni problemi radnika, uslovi rada, uskraćivanje svih mogućih prava, kršenja zakona, nezavidan socijalni položaj i ponižavajaći položaj velike većine radnika nisu tema Vlade Srbije i ostaju briga samo pojedinaca i sindikata, ukazala je danas Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS).
Taj sindikat je povodom 7. oktobra – Dana dostojanstvenog rada, u saopštenju naveo da je Srbija društvo u kome su na najvišoj ceni najniže etičke i moralne vrednosti. „Osionost, bezobzirnost i sila promovišu poželjni sistem vrednosti, a obrazovanje, poštovanje osnovnih ljudskih normi i život od sopstvenog rada, dostojni su društvenog prezira. Neophodna alternativa je pravedno društvo zasnovano na etici, moralu i normama socijalne države i građanskog (civilnog društva), vladavini prava i jednakoj šansi za sve“, naveo je ASNS. Ocenjeno je da „pravi korak ka izlazu iz ozbiljne i opasne krize sa kojom se suočavamo, krize društva u kome živimo i društvenom preporodu, kao preduslovu za ekonomski, socijalni, kulturni i svaki drugi preobražaj i napredak, jeste uspostavljanje novog sistema vrednosti“. „Sva elementarna pitanja u društvu moraju da se rešavaju kroz socijalni dijalog kao alternativu oktroisanim odlukama vlasti. Danas je socijalni dijalog kao pojam, a pogotovo kao praksa potpuno iskompromitovan i obesmišljen. Neophodno je da se socijalni dijalog postavi, odnosno vrati na izvorne principe i bude zasnovan na civilnom dijalogu na nivou države i samouprava i dijalogu socijalnih partnera, sindikata i poslodavca u preduzeću i ustanovi“ poručio je ASNS.