Vesti
Društvo i ekonomija
Podrška za razvojne projekte: Skupština će uskoro ratifikovati pristupanje Srbije Međunarodnoj investicionoj banci
09.01.2022. 02:00
Izvor: Novosti
Podrška za razvojne projekte: Skupština će uskoro ratifikovati pristupanje Srbije Međunarodnoj investicionoj banci
Srbija uskoro postaje člani Međunarodne investicione banke. Specijalizovana je za srednjoročno i dugoročno finansiranje projekata, čiji je cilj podrška ekonomskom razvoju država. Memorandum o razumevanju sa ovom finansijskom institucijom smo potpisali 4. novembra 2021. NJeni trenutni članovi su Ruska Federacija, Kuba, Bugarska, Mađarska, Češka, Slovačka, Mongolija, Rumunija i Vijetnam.
Srbija je potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Međunarodnom investicionom bankom preuzela obavezu uplaćivanja prve rate u osnovni kapital ove institucije. Reč je o deset miliona evra, koje ćemo morati da uplatimo najkasnije mesec dana pošto Skupština potvrdi Sporazum o osnivanju Međunarodne investicione banke.
Predlažući ovaj zakon, Vlada obrazlaže da je ova banka jedna od najbolje ocenjenih finansijskih institucija, u svojim regionima poslovanja, sa prosečnom ocenom A od strane međunarodnih rejting agencija.
- Hartije od vrednosti Međunarodne investicione banke predmet su trgovanja na berzama u Bratislavi, Bukureštu, Budimpešti, Moskvi, Pragu i Beču - stoji u obrazloženju zakona. - Istovremeno, Međunarodna investiciona banka nudi direktno finansiranje i kredite u partnerstvu sa drugim finansijskim institucijama, kao i preko partnerskih banaka.
Zoran Grubišić, profesor Beogradske bankarske akademije, očekuje da će članstvo u jednoj takvoj instituciji podržati kretanje kapitala.
- Takva institucija je svakako dobra, jer predstavlja udruživanje, poput Svetske trgovinske organizacije, koja recimo ima klauzulu najpovlašćenije nacije - kazao je Grubišić. - Ako je poredimo sa ovom organizacijom, kod koje se očekuju beneficije u međunarodnoj ekonomiji i spoljnotrgovnskim aranžmanima, slične povlastice bi se mogle očekivati kada je reč o međunarodnom kretanju kapitala, u formi investicija. Pretpostavljam da će takva međunarodna organizacija podržavati kretanje kapitala, i štititi ga od nekomercijalnih rizika.
Kako je rekao, kada se negde investira, preuzima se poslovni rizik, ali ako se radi o investicijama izvan granica potrebna je zaštita od nekih rizika kao što su vanredne situacije, politički prevrati, zakoni, eksproprijacije... Zato je članstvo u takvoj organizaciji i takav sporazum značajan kao zaštita od takvih neposlovnih rizika.
POTPISI
SRBIJA je izjavu o zainteresovanosti da se priključi Međunarodnoj investicionoj banci dostavila 17. septembra 2021. godine. Pristupanje nam je odobreno 8. decembra. Sporazum o osnivanju ove institucije tadašnje članice su potpisale u Moskvi, 10. jula 1970. godine.