Vesti
Društvo i ekonomija
Usvojena nova uredba o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine
02.03.2023. 20:00
Izvor: RTV
Usvojena nova uredba o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine
Beograd - Vlada Srbije danas je, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, usvojila novu uredbu o dodeli subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine, kojom će ovaj proces biti znatno olakšan i ubrzan.
Ovom uredbom Vlade se, kako se ističe, ostvaruje pravo na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.
"Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog projektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti", saopšteno je iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.
Uredbom je predviđeno da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije.
Ovom uredbom je, kako se precizira, omogućena i kupovina stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija.
"Utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju", navodi se u saopštenju.
Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita prema vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom ili ugovorom o prodaji nepokretnosti.
Zahtev može podneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, dodaje se u saopštenju.