Vesti
Društvo i ekonomija
Vlada subvencioniše kupovinu elektrovozila od mopeda do manjih teretnjaka
05.03.2023. 20:00
Izvor: RTV
Vlada subvencioniše kupovinu elektrovozila od mopeda do manjih teretnjaka
Beograd - Vlada Srbije Uredbom je definisale uslove i način sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i onih na hibridni pogon, a iznosi podrške biće od 250 do 5.000 evra.
Subvencije se daju za nabavku mopeda, motocikala, tricikala, četvorocikala, kao i vozila za prevoz najviše devet lica, odnosno teretna do 3,5 tona mase.
Za subvencije mogu da konkurišu pravna lica, preduzetnici i fizička lica, osim taksista koji su već iskoristili subvenciju za obnovu svog voznog parka.
Iznosi subvencije su od 250 evra za mopede do 5.000 evra za putničke kombije i manje teretnjake.
Subvencionisana kupovina vozila sprovodi se isplatom iznosa na ime učešća za finansijski lizing za kupovinu novog vozila ili plaćanja dela kupoprodajne cene novog vozila.
Zahtevi za dodelu subvencija podnose se zaključno sa 31. oktobrom, a Ministarstvo će vršiti dodelu subvencija po pristiglim, urednim zahtevima, do visine ukupno raspoloživih sredstava.